วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘บิ๊กตู่’ ฝากครู ผลิตคนให้มีงานทำ ต้องสอนเด็กนร.รู้จักคิดวิเคราะห์ (คลิป)

“บิ๊กตู่” ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561 คารวะสองครูอาวุโสโรงเรียนนายร้อย จปร. พร้อมฝากการบ้านครู ผลิตคนให้มีงานทำ สอนเด็กให้เข้าใจประชาธิปไตยลึกซึ้ง รวมถึงต้องสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้น เพราะเด็กคิดสั้นๆ กระบวนการไม่มี วิสัยทัศน์ไม่เกิด โยงไปถึงการพัฒนาประเทศ ขณะที่ครูนายกฯประสาน เสียงให้กำลังใจศิษย์ อดทนทำงานเพื่อบ้านเมืองจนกว่าจะเข้าที่เข้าทาง วอนคนไทยอย่าทอนกำลังกันเอง

เป็นประจำทุกปีที่วันที่ 16 มกราคม รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันครู ซึ่งในปี 2561 นี้ กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันครู ที่หอประชุมคุรุสภา เป็นครั้งที่ 62 ภายใต้หัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญวันครูว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”

ส่วนกิจกรรมงานวันครูเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อม พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ผู้บริหารและข้าราชการครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ครูผู้วายชนม์ และประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ หอประชุมคุรุสภา ต่อด้วยนาง วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นายพิษณุ ตุลสุข ครู อาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดฉันท์รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นางสมพร หวานเสร็จ ครูอาวุโสในประจำการ กล่าวนำคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานพิธีงานวันครู ด้วยการสักการะปฐมบูรพาจารย์ ณ แท่นที่บูชา ศีรษะครู 7 องค์ ประกอบพิธีน้อมเกล้าฯถวาย สักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อม ประกอบพิธีคารวะครูอาวุโส ซึ่งเป็นครูที่เคยสอนพล.อ.ประยุทธ์ สมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พล.ท.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์ ครูสอนวิศวกรรมไฟฟ้า และ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ครูสอนวิชากลศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ จำนวน 7 ราย ได้แก่ พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระพิศาลประชานาถ เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม นายสมหวัง พิธียานุวัฒน์ นายมังกร ทองสุขดี นางปรางศรี พณิชยกุล นายสุเมธ แย้มนุ่น และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และมอบรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รางวัลคุรุสภาระดับดีเด่น จำนวน 9 ราย และรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์อีก 4 ราย

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันครูตอนหนึ่งว่า วันครูปีนี้ถือเป็นปีที่ 62 ที่ผ่านมาตนจะมาร่วมงานวันครูทุกปี แต่ไม่รู้จะได้มาอีกกี่ปี ตนเคารพและเทิดทูนครูเสมอเพราะโตมากับครอบครัวครู เห็นความเหนื่อยยาก ยิ่งปัจจุบันเจริญด้วยเทคโนโลยี ปัญหาและอุปสรรคของครูก็มากขึ้นตามไปด้วย แต่ตนเชื่อมั่นในจิตวิญญาณและศรัทธาความเป็นครู เหมือนที่ตนมีศรัทธาให้แก่คนไทยทุกคนเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมืองให้สงบสุข และพร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทั้งเก่าและใหม่ ดังนั้นการเรียนการสอนต้องไม่ใช่วิชาการอย่างเดียว แต่ต้องรู้โลกภายนอกและประชาคมโลกด้วย เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนรู้ตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่าเด็กต้องมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูที่ต้องสร้างให้เด็ก เชื่อว่าครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู 24 ชั่วโมง อยู่แล้ว เพราะอยู่บ้านก็สอนลูกสอนสามี นี่คือความเป็นไทย คนไทยรักแรงเกลียดแรง มีความเป็นไทยนิยม ทั้งการเมือง สังคม ไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างเดียว อยากฝากครูช่วยสอนเด็กให้เข้าใจประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้ง ตามคำขวัญที่ได้มอบให้คือ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา เราต้องมีศรัทธาความเชื่อมั่นแก่กัน เพราะศรัทธาคือบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ ขณะที่อุปสรรคเป็นบทเรียนที่จะแก้ปัญหา

นายกฯกล่าวอีกว่า เป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้คือ เด็กต้องได้รับการศึกษาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ตามความสามารถของเด็ก ทำอย่างไรจะส่งต่อเด็กถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจบออกมาแล้วมีงานทำ เหมือนต่างประเทศที่มีระบบ คัดแยกเด็กตามความถนัด ไม่ใช่เรียนผิดทางจบแล้วไม่มีงานทำ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและเป็นภาระสังคม จึงขอฝากให้ผลิตคนให้มีอาชีพ เป็นการบ้านที่ครูต้องทำ เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพ คุณธรรม ความรู้ มีวิสัยทัศน์ รู้กฎหมาย มีความนิยมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง มีหลักคิดที่ดี ไม่สร้างความขัดแย้งในวันข้างหน้า เชื่อว่าปัญหาที่มีจะลดลง ส่วนการเป็นไทยแลนด์ 4.0 เรื่องนี้อย่าเอามาเป็นประเด็น คนไทยอยู่ใน 4 กลุ่มนี้อยู่แล้ว ต้องคิดว่าทำอย่างไรให้ทั้ง 4 กลุ่มอยู่ด้วยกันให้ได้ ทุกกลุ่มมีสติปัญญาอยู่แล้ว และหากใครรู้จักสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองก็ถือว่าเป็น 4.0 ที่สำคัญในปีนี้อยากให้เกิดการปฏิรูปครู ปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง หากมีปัญหาภายในกระทรวงศึกษาธิการก็แก้กันไป เพราะไม่ใช่สิ่งที่สังคมอยากรู้ แต่ที่อยากรู้คือเด็ก ผู้ปกครอง และสังคมจะได้อะไร หากทำได้ศรัทธาจะเกิดขึ้น

“ครูต้องสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้น เพราะเด็กคิดสั้นๆ กระบวนการไม่มี วิสัยทัศน์ไม่เกิด ถ้าคิดยาวๆเกิดขึ้นไม่ได้ ประเทศไทยจะพัฒนาอย่างไร” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ด้าน พล.อ.บุญสร้างกล่าวว่า นายกฯเป็นนักเรียนนายร้อยที่ดี มีความตั้งใจในเวลาเรียน มีสมาธิ มีความมุ่งมั่น และมีวินัยที่ดีมากๆ ปัจจุบันนายกฯเป็นทั้งครูและผู้นำประเทศ ซึ่งการเป็นตัวอย่างที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะตนเองต้องทำให้ได้ก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่น ซึ่งเห็นกันอยู่แล้วว่านายกฯเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยม ตนคงไม่มีอะไรจะฝาก มีแต่จะให้กำลังใจนายกฯ เพราะผู้นำแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆ หากมีความรู้อย่างเดียว แต่ไร้คุณธรรมก็เป็นอันตรายอย่างยิ่ง เราควรรวมใจกันช่วยกันทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จลุล่วง การดึงกันไปมาเหมือนชักเย่อจะทอนกำลังกันเอง

ขณะที่ พล.ท.สมพงษ์กล่าวว่า นายกฯเป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย เป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อครูอาจารย์ค่อนข้างสูง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา จะเดินทางไปร่วมแสดงมุทิตาจิตครูอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยเป็นประจำ ภูมิใจที่มีลูกศิษย์เป็นนายกฯ ที่สำคัญเป็นคนที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจนต่อสังคม จึงขอเป็นกำลังใจให้เสียสละเพื่อส่วนรวม อดทนทำงานให้ประเทศชาติต่อไปจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะเข้าที่เข้าทาง

วันเดียวกัน ที่ศูนย์บริการประชาชน บริเวณสำนักงาน ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวัช ศรีสด ประธานชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้สินวิกฤติ พร้อมด้วยคณะครู ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ขอให้สานต่อแก้ไขโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยนายสุวัช กล่าวว่า ระหว่างปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ภายใต้การดำเนินการของนายพิษณุ ตุลสุข อดีตรักษาการเลขาธิการ สกสค. มีโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งไม่ได้ขอใช้เงินเพิ่มเติมจากรัฐบาล แต่เป็นการวางแผนการเงินโดยอาศัยความรู้ด้านการเงิน แต่โครงการดังกล่าวกลับถูกชะลอ ขณะที่นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ รักษาการเลขาธิการ สกสค. แจ้งว่า รมว.ศึกษาธิการ ขอเวลาทบทวนโครงการดังกล่าว จะแจ้งผล ให้ทราบภายในเดือน ธ.ค.2560 แต่ขณะนี้ยังคงไม่มีคำตอบ มีเพียงการขอขยายเวลาจนถึงเดือน ก.พ.

นายสุวัชกล่าวว่า พวกตนจึงมาขอให้นายกฯ ดำเนินการโครงการนี้ต่อ ขอให้แต่งตั้งเลขาฯ สกสค. ตัวจริงโดยเร็ว เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ขอให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ขอให้มีการตรวจสอบการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และ ขอให้มีการประเมินการทำงานของ สกสค. ว่าที่ผ่านมามีผลงานเหมาะสมกับงบประมาณหรือไม่

“บิ๊กตู่” ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561 คารวะสองครูอาวุโสโรงเรียนนายร้อย จปร. พร้อมฝากการบ้านครู ผลิตคนให้มีงานทำ สอนเด็กให้เข้าใจประชาธิปไตยลึกซึ้ง รวมถึงต้องสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้น เพราะเด็กคิดสั้นๆ กระบวนการไม่มี 17 ม.ค. 2561 00:11 17 ม.ค. 2561 11:11 ไทยรัฐ