วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' แจงนิยาม 'ปชต.ไทยนิยม' ต้องไม่ทิ้งหลักสากล 'ประชาธิปไตย'

"ประยุทธ์" แจงคำนิยาม "ประชาธิปไตยไทยนิยม" ต้องไม่ทิ้งสาระสำคัญ "ประชาธิปไตยสากล" สร้างจิตสำนึก-อุดมการณ์ ให้คนไทยทุกฝ่ายยอมรับ งัดสูตรปฏิรูปจีนตั้ง คกก.เกือบ 8 พันชุด ลุยถามความต้องการ ปชช. ยันเดินหน้าลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ปัดหวังคะแนนนั่งนายกฯอีกสมัย

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงนิยามของคำว่า "ประชาธิปไตยไทยนิยม" ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องอยู่หลายวัน ซึ่งตนได้พูดในเรื่องประชาธิปไตยไทยนิยม มีหลายคนไปบิดเบือนว่า แบบตนจะไม่ไปสู่ประชาธิปไตยสากลหรือเปล่า หรือจะเป็นแบบที่ตนเป็นอยู่วันนี้ ไม่ใช่เลย ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบใดก็ตาม จะต้องไม่ทิ้งกลไกหรือทิ้งสาระสำคัญของคำว่าประชาธิปไตยอันเป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง การได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเป็นธรรม

"การที่ผมต่อเติมไปด้วยว่าไทยนิยม หมายความว่า ประเทศไทยท่านต้องสังเกตว่า การจะทำอะไรให้สำเร็จ มันต้องสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้ได้ ฉะนั้นผมจึงใช้แนวคิดของตนเองคืออะไรที่ชอบก็ชอบ สนับสนุนตลอดทุกอย่าง อะไรที่ไม่ชอบก็ไม่สนับสนุน ผมจึงคิดว่าต้องหาประชาธิปไตยที่คนไทยทั้งหมด ทุกพวกทุกฝ่ายเข้าใจและมีอุดมการณ์อันเดียวกัน ที่จะทำให้ประเทศชาติเรามั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน นั่นแหละคือไทยนิยมของผม การจะทำอะไรต่างๆ คนไทยต้องทำให้ทุกคนยอมรับให้ได้ และการยอมรับให้ได้คือต้องไม่ทิ้งกลไก ทิ้งสาระสำคัญของการเป็นประชาธิปไตยสากลของเรา เพราะเราเป็นประเทศประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าไทยนิยมคือไทยนิยมของผม มันไม่ใช่ ไทยนิยมคือคนไทยทั้งหมดนิยมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง หลายคนหลายฝ่ายก็ไม่เข้าใจ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ช่วงนี้มีหลายปัญหาที่ทับซ้อนการทำงาน นี่คือประเด็นปัญหาที่ต้องแก้กันต่อไปด้วยกฎหมาย และกระบวนการต่างๆ สิ่งที่ตนทำให้เข้าใจวันนี้คือ เรากำลังขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตามแผนการปฏิรูป แก้ปัญหาความยากจน ตนได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนการใช้งบประมาณของทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้สอดรับกับความต้องการของประเทศ จะเชื่อมโยงการปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับมาตรการแก้ไขความยากจน เพิ่มประสิทธิภาพประเทศ จะมีคณะทำงานระดับรัฐบาลลงสู่ระดับจังหวัด ตำบล อำเภอ รวม 7,800 กว่าชุดเพื่อสอบถามความต้องการ สนับสนุนหาแนวทางที่ประชาชนมีความต้องการที่แตกต่าง เป็นการใช้หลักการคล้ายกับที่ประเทศจีนทำมา 5 ปีที่แล้ว เป็นสูตรที่ตรงกัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 1 และ 2 ไม่อยากให้สังคมเข้าใจว่า เราทำเพื่อรักษาคะแนนเสียงหรือหาคะแนนเสียงไปสู่อนาคตการเป็นนายกฯ ตนไม่เคยคิดอย่างนั้น แต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นเพื่อประชาชน

"ไม่ว่าเวลาไหน ผมจะอยู่ ไม่อยู่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่เป็นเรื่องที่เราต้องทำให้ประชาชนที่เดือดร้อนในวันนี้ ทำให้เขามีความสุข ไม่ใช่ทำเพื่อการเมือง หากทุกอย่างเราผลักดันเป็นการเมืองทั้งหมด มันก็ตีกันอยู่แบบนี้ และเกิดความขัดแย้งกันอยู่แบบนี้ ต้องดูว่าประเด็นที่เราทำในวันนี้ มันตรงความต้องการประเทศหรือไม่" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่รัฐบาลทำ 3 ปีที่ผ่านมา มีอะไรที่แก้ไขแล้วบ้างในเชิงฟังก์ชั่น เชิงนโยบาย เชิงบูรณาการ ทุกอย่างยืนยัน ผมได้ปรึกษาหารือฝ่ายกฎหมาย กฤษฎีกา กระทรวงการคลังทั้งหมดแล้ว สามารถทำได้ ฉะนั้นการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 มีวงเงินที่คาดการณ์ไว้ว่า จะมีรายได้เท่าไรและจะตั้งงบประมาณเกินดุลเท่าไร อะไรที่ต้องเร่งรัดพัฒนาในช่วงปีที่ยังเหลืออยู่ จำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายกลางปีขึ้นมา การให้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 ที่เดินหน้า ไม่ใช่เป็นการจ่ายเงิน ทุกคนต้องมาแจ้งความประสงค์ว่าจะทำอะไรจึงจะเพิ่มเงินได้ ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะไปเพิ่มเงินให้ 200-300 บาท แบบนั้นทำไม่ได้ ตนไม่ทำอยู่แล้ว ส่วนครั้งแรกทำเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนมาลงทะเบียน

"ผมถึงบอกว่าคนไทยต้องไทยนิยม ทุกคนต้องเข้ามาร่วมมือ และเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับเขาในระยะที่ 2 และอาจต้องมีระยะที่ 3 และ 4 ไปเรื่อยๆ จะทำอย่างไร ในเมื่อประชาชนเขาเดือดร้อนในเวลานี้ หากจะใช้วิธีการที่ยากมากๆ ก็จะเกิดไม่ได้สักอัน ยืนยันว่าผมจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดและให้เกิดความโปร่งใส" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

"ประยุทธ์" แจงคำนิยาม "ประชาธิปไตยไทยนิยม" ต้องไม่ทิ้งสาระสำคัญ "ประชาธิปไตยสากล" สร้างจิตสำนึก-อุดมการณ์ ให้คนไทยทุกฝ่ายยอมรับ งัดสูตรปฏิรูปจีนตั้ง คกก.เกือบ 8 พันชุด ลุยถามความต้องการ ปชช. ยันเดินหน้าลงทะเบียนคนจนรอบ 2 16 ม.ค. 2561 17:23 16 ม.ค. 2561 18:11 ไทยรัฐ