วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แรงงานต่างด้าวเฮ! ครม.ไฟเขียวขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติ ถึง 30 มิ.ย.นี้

ครม.เห็นชอบขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ออกไปถึง 30 มิ.ย.นี้ เพื่อต่อวีซ่าทำงานได้อีก 2 ปี ถึง 31 มี.ค.63

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ได้ผ่อนผันให้อยู่และทำงานจำนวน 2 ล้านคน โดย ครม.มีมติขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อทำการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.61 แต่มีเงื่อนไขว่าคนต่างด้าวเหล่านี้บางส่วนยังไม่มีทะเบียนประวัติ ไม่มีเลข 13 หลัก จะให้แรงงานดังกล่าวไปทำทะเบียนประวัติกับกรมการปกครอง ส่วนกลุ่มที่มีบัตรสีชมพูมีทะเบียนประวัติอยู่แล้ว ให้ไปรายงานตัวเพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้หลังจากพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้เอกสารจากประเทศต้นทาง เมื่อได้แล้วฝ่ายไทยจะให้วีซ่าอยู่เพื่อทำงาน และออกใบอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี ถึงวันที่ 31 มี.ค.63  

นายอนุรักษ์ กล่าวต่อว่า ได้ทำการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติตั้งแต่เดือน ก.ค.-31 ธ.ค.60 ไปแล้ว 1,187,411 คน โดยมีแรงงานที่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่แล้วเสร็จ 811,829 คน ประกอบด้วย กัมพูชา จำนวนประมาณ 4 แสนคน เมียนมา จำนวน 3 แสนคน และลาว จำนวน 1.3 แสนคน เนื่องจากประเทศต้นทางเป็นผู้ดำเนินการเอง และติดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือ หรือบุคลากรทำการพิสูจน์สัญชาติไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะตั้งผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ไปกำกับดูแลร่วมดำเนินการกับฝ่ายประเทศต้นทาง เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการจัดคิว ก็ไม่จำเป็นต้องมีนายหน้า และไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์อีก อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าตัวเลขแรงงานต่างด้าวที่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่แล้วเสร็จ จะดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด 6 เดือน.

ครม.เห็นชอบขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ออกไปถึง 30 มิ.ย.นี้ เพื่อต่อวีซ่าทำงานได้อีก 2 ปี ถึง 31 มี.ค.63 16 ม.ค. 2561 15:54 16 ม.ค. 2561 17:31 ไทยรัฐ