วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนผัวเมียปั๊มลูกคนที่ 2 ครม.ไฟเขียว เพิ่มลดหย่อนภาษี 3 หมื่นบาท

ครม.เห็นชอบเพิ่มลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2-ค่าฝากครรภ์ทำคลอด รองรับสังคมผู้สูงอายุพุ่งพรวด คาดรัฐสูญเสียรายได้ 2.5 พันล้านบาท...

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการภาษี สนับสนุนการมีบุตร จำนวน 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ หลังจากสถานการณ์อัตราการเกิดลดลง และทิศทางผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าปี 2579 ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด หรือมีสัดส่วนร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด

สำหรับสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าว เป็นการปรับค่าลดหย่อนของบุตร ตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เพิ่มขึ้นอีก 3 หมื่นบาทต่อคนต่อปีภาษี และประกาศร่างกฎกระทรวง นำค่าฝากครรภ์ และคลอดบุตร ลดหย่อนภาษี ตามจำนวนจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 6 หมื่นบาท

ทั้งนี้ คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 2,500 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าหักลดหย่อนการมีบุตรคนที่ 2 จำนวน 1,500 ล้านบาท และค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตร จำนวน 1 พันล้านบาท

ครม.เห็นชอบเพิ่มลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2-ค่าฝากครรภ์ทำคลอด รองรับสังคมผู้สูงอายุพุ่งพรวด คาดรัฐสูญเสียรายได้ 2.5 พันล้านบาท... 16 ม.ค. 2561 15:13 16 ม.ค. 2561 15:25 ไทยรัฐ