วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดปี 2560 โออิชิกำไรพุ่ง มุ่งรักษาเบอร์ 1 ทั้งกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม

โออิชิกรุ๊ปยิ้มผลประกอบการปี 2560 กำไรเติบโตแม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังไม่สู้ดีชัดเจน ปักหมุดปี 2561 มุ่งเน้นรักษาความเป็นผู้นำทั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นต่อเนื่อง...

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ทำธุรกิจด้านร้านอาหารญี่ปุ่น อาหารแช่แข็ง และเครื่องดื่มโออิชิ กล่าวว่า ปี 2560 สภาพโดยรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวไม่สูงนัก ประกอบกับการบริโภคนอกบ้านยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลต่อสภาพตลาดโดยรวม แต่โออิชิกรุ๊ปสามารถรักษายอดขายได้ในระดับทรงตัวและสร้างผลกำไรได้อย่างดีเยี่ยมในปีที่ผ่านมา คือ ยอดขายปี 2560 รอบปี 1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560 มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 13,551 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่อัตรา 0.6% จากปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจอาหาร 6,497 ล้านบาท เติบโตทรงตัวจากปีที่ผ่านมา ส่วนธุรกิจเครื่องดื่มมีรายได้ 7,054 ล้านบาท เติบโตทรงตัวเช่นกัน ในขณะที่กำไรสุทธิรวมเติบโตขึ้นทั้ง 2 ธุรกิจ มีผลกำไรสุทธิรวม 1,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.5% จากปีก่อน

ทั้งนี้ กำไรสุทธิรวมแยกเป็นผลกำไรสุทธิจากธุรกิจอาหาร 210 ล้านบาท เติบโต 76.5% เนื่องจากการปรับกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนธุรกิจเครื่องดื่มมีกำไรสุทธิ 1,233 ล้านบาท เติบโต 22.8% จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และการจัดแคมเปญโปรโมชั่นที่โดนใจผู้บริโภค บวกกับการบริหารกำลังการผลิตและการบริหารงบประมาณการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

นางนงนุช กล่าวต่อว่า สำหรับเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561 มุ่งเน้นรักษาความเป็นผู้นำทั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งมีแผนกลยุทธ์หลัก 4 ข้อ คือ 1. Customer Centric หรือ เข้าถึงผู้บริโภค มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ดีที่สุดที่ผู้บริโภคต้องการ 2. Innovation หรือ นวัตกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมการตลาดที่โดดเด่น แปลกใหม่ แตกต่าง และสร้างคุณค่าแก่ผู้บริโภค 3. Digital Transformation หรือ ใช้ดิจิตอลขับเคลื่อนธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือดิจิตอลต่างๆ มาขับเคลื่อนธุรกิจและเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายขึ้น และ 4. Continue to Build & Support Brand หรือ สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง พัฒนาแบรนด์ให้ทรงพลัง และติดตรึงใจผู้บริโภค ปัจจุบันโออิชิได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ส่งผลให้ ได้รับรางวัลการันตีความเป็นแบรนด์ยอดเยี่ยมต่างๆ เช่น รางวัล Superbrands Thailand Award 2 ปี ซ้อนฐานะแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นรู้จักและครองใจผู้บริโภค รางวัล Thailand’s Most Admired Brand  3 ปี ซ้อนจากการเป็นแบรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถืออันดับหนึ่งในหมวดชาพร้อมดื่ม และรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand ในฐานะแบรนด์แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มสินค้าชาเขียวพร้อมดื่ม เป็นต้น

สำหรับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง 4 ให้บรรลุเป้าหมาย ต้องบริหารงานโดยยึดหลัก Efficiency และ Excellency คือ มุ่งเน้นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมพร้อมเดินไปข้างหน้า และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ โออิชิในฐานะองค์กรธรรมาภิบาลยังมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ในบ้าน กล่าวคือ ทุกกระบวนการการผลิตของโออิชิเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน ตลอดจนการคืนกำไรให้แก่สังคมโออิชิมีโครงการเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการให้ ซึ่งเป็นการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ เช่น ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ ยังมีโครงการอิ่มจัง เป็นการแบ่งปันอาหารและเครื่องดื่มโออิชิให้แก่ผู้ด้อยโอกาส พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการที่สนุกและสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดปลูกฝังคุณธรรมโดยเฉพาะเรื่อง ความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นค่านิยมหลักขององค์กร สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะสะท้อนและเชื่อมโยงกลับมาสู่โออิชิในฐานะบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่มีธรรมาภิบาลและคืนกำไรให้สังคม.

โออิชิกรุ๊ปยิ้มผลประกอบการปี 2560 กำไรเติบโตแม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังไม่สู้ดีชัดเจน ปักหมุดปี 2561 มุ่งเน้นรักษาความเป็นผู้นำทั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นต่อเนื่อง... 16 ม.ค. 2561 15:13 16 ม.ค. 2561 15:39 ไทยรัฐ