วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตัดไฟต้นลม

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

เป็นมารดาของกฎหมายทุกฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ในเมื่อรัฐธรรมนูญใหญ่ที่สุด ก.ม.ลูกรัฐธรรมนูญจะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่ไม่ได้ทุกกรณี!!

หรือจะเขียนกฎหมายลูกให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่ก็ไม่ได้เช่นกัน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าปัญหาเกิดขึ้นจาก “ร่าง พ.ร.บ.ป.ป.ช.ฉบับใหม่” ซึ่งมีสถานะเป็น “ก.ม.ลูกรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเพิ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม สนช.ลากตั้งไปแหม่บๆ ก่อนปีใหม่ไม่กี่วัน

ปรากฏว่า ก.ม.ลูกฉบับนี้ มีเนื้อหาขัดแย้งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นกฎหมายแม่อย่างเต็มเปา!!

หากปล่อยให้ร่าง พ.ร.บ.ป.ป.ช.ฉบับนี้ประกาศใช้จะเกิดปัญหาวุ่นวายขายปลาช่อนตามมา

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าความจริงตัวร่าง พ.ร.บ.ป.ป.ช. ที่ กรธ.ของ อจ.มีชัย ฤชุพันธุ์ ยกร่าง ไม่มีข้อความส่วนใดที่ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ

แต่เกิดจาก สนช.ลากตั้งไปกระเด้งรับใบสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล เพื่อให้ประธาน ป.ป.ช.และกรรมการ ป.ป.ช.ที่ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (รวมทั้งสิ้น 7 คน จาก 9 คน)

ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ป.ป.ช.ต่อไปอีก 9 ปี

แถมยังเลยเถิดไป “ยกเว้นลักษณะ ต้องห้าม” สำหรับผู้เป็นกรรมการ ป.ป.ช.ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

เรียกว่ายกเว้นทั้งคุณสมบัติและยกเว้นลักษณะต้องห้าม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ประธาน ป.ป.ช.และกรรมการ ป.ป.ช.ชุดเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อย่างสบายแฮ

“แม่ลูกจันทร์” ขออนุญาตยกตัวอย่าง “พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ” ประธาน ป.ป.ช.คนปัจจุบัน ท่านผู้นี้นอกจากเข้าข่าย “ขาดคุณสมบัติ” เนื่องจากไม่เคยเป็นอธิบดี หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปี ยังเข้าข่าย “มีลักษณะต้องห้าม” เนื่องจากพ้นตำแหน่งการเมือง (เลขาฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ไม่เกิน 10 ปี

ดังนั้น การที่ สนช.ลากตั้งเสียงข้างมากลงมติให้เพิ่มบทเฉพาะกาล พ.ร.บ.ป.ป.ช. เพื่อให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้าม ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.ต่อไปอีก 9 ปี

จึงขัดแย้งหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็น ก.ม.แม่อย่างจั๋งหนับบุเรงนอง

ทำให้ อจ.มีชัย ในฐานะประธาน กรธ. ต้องส่งหนังสือด่วนถึง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ

ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

ล่าสุด พล.ต.อ.วัชรพล ประธาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญก็ออกมาประกาศสนับสนุนให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินชี้ขาดให้แจ่มแจ้งชัดเจน

เพราะหากปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังจะเกิดวิกฤติศรัทธาต่อ ป.ป.ช.ในภาพรวม

“แม่ลูกจันทร์” กระชุ่น นายพรเพชร ประธาน สนช. เร่งส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยไม่ชักช้าร่ำไร

รีบเซฟตี้คัต ตัดไฟแต่ต้นลม เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาบานปลาย

โดยเฉพาะ สนช.ลากตั้งทุกคน ที่โหวตเห็นชอบให้เพิ่มบทเฉพาะกาลร่าง พ.ร.บ.ป.ป.ช. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. ลากยาวต่อไปอีก 9 ปี

ท่านจะโหวตตามใบสั่งใครหรือไม่...ไม่สำคัญ

แต่ในอนาคตข้างหน้า ท่านอาจโดนเช็กบิลข้อหาใช้อำนาจโดยมิชอบร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.ป.ป.ช. ซึ่งขัดแย้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ??

ข้อหาเจตนาขัดรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องสนุกแน่นอน

ขอกระซิบเตือนไว้ด้วยความ ปรารถนาดี ด้วยประการฉะนี้แลเฮย.

"แม่ลูกจันทร์"

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นมารดาของกฎหมายทุกฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 16 ม.ค. 2561 09:57 16 ม.ค. 2561 09:57 ไทยรัฐ