วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มทภ.2 ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริบ้านโชคอำนวย หวังยกระดับรายได้ ปชช.

มทภ.2 ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริบ้านโชคอำนวย หวังยกระดับรายได้ ปชช.

  • Share:

แม่ทัพภาค 2 พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมโครงการตามแนวทางพระราชดำริบ้านห้วยหินลาด ในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย ตามพระราชเสาวนีย์ เพื่อส่งเสริมให้ ปชช.มีความรู้ อาชีพที่ถนัด เและยกระดับรายได้เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 16 ม.ค.61 พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านห้วยหินลาด ภายในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 10 ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้ราษฎรได้มีอาชีพเสริม หลังเสร็จสิ้นฤดูทำนา มีรายได้เป็นหลักแหล่ง และช่วยกันอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงไว้ ส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ความสามารถในอาชีพที่ตนถนัด และนำวิชาชีพนั้นไปประกอบอาชีพเป็นการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของราษฎรให้เพิ่มสูงขึ้นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านโชคอำนวย ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ มีราษฎรที่เป็นสมาชิกอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย รวมสมาชิกทั้งสิ้น 376 คน ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพต่างๆ ดังนี้ 1. กลุ่มทอผ้าจำนวน 280 คน กลุ่มปักผ้าจำนวน 90 คน กลุ่มจักสานจำนวน 6 คนภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย เช่น ของที่ระลึกที่ผลิตจากผ้าขาวม้า ผ้าไหม ผ้าฝ้าย พร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋าถือที่ทำจากผ้าไหม ผ้าปักลวดลายต่างๆ ถุงผ้าฝ้ายอเนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกจะถูกส่งมอบให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาคที่ 2 ส่วนแยกที่ 1 นำไปจำหน่ายตามพื้นที่ต่างๆ

จากนั้นตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงตามแผนการพัฒนาและบูรณะปรับปรุงสำนักงานโครงการฯ เพื่อให้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้ลูกหลานสืบไปหลังจากตรวจเยี่ยมพบปะสมาชิกกลุ่มโครงการฯ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับสมาชิกที่มาดำเนินกิจกรรมภายในโครงการฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกฯ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้