วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เผยสถิติคนจบปริญญาตรีเตะฝุ่นสูงสุด!

เผยสถิติคนจบปริญญาตรีเตะฝุ่นสูงสุด!

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานภาวะการว่างงาน เดือน ธ.ค.ที่ผ่านมาพบว่า อัตราการว่างงานอยู่ที่ 1% และมีผู้ว่างงาน 364,000 คน เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.2559 เพิ่มขึ้น 61,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ย.2560 มีจำนวนลดลง 71,000 คน หรือลดลงจาก 1.1% เมื่อเดือน พ.ย. เหลือ 1% ในเดือน ธ.ค. หากแยกตามระดับการศึกษา พบว่า มีผู้ว่างงานที่จบระดับอุดมศึกษามีจำนวน 120,000 คน คิดเป็น 1.5% รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย 93,000 คิดเป็น 1.5%, ประถมศึกษา 73,000 คน คิดเป็น 0.9%, มัธยมศึกษาตอนต้น 62,000 คน คิดเป็น 1%, ผู้ที่ไม่มีการศึกษา 16,000 คน คิดเป็น 0.2%

ขณะที่ภาวการณ์มีงานทำ พบว่า มีผู้มีงานทำ 37.19 ล้านคน เป็นผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 12.26 ล้านคน นอกภาคเกษตร 24.93 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค.2559 ผู้มีงานทำลดลง 170,000 คน โดยผู้ทำงานในภาคเกษตรลดลง 310,000 คน ส่วนนอกภาคเกษตรมีผู้ทำงานเพิ่มขึ้น 140,000 คน เป็นการเพิ่มขึ้นในสาขาการผลิต 100,000 คน, การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 90,000 คน เป็นต้น สาขาที่มีผู้มีงานทำลดลงคือ สาขาการขายส่งขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 90,000 คน สาขากิจกรรมทางการเงิน 60,000 คน เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้