วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่มีโอกาสแม้แต่จะรู้คิด ไม่มีสิทธิ์ให้เขารู้เท่าทัน

ภาพเด็กน้อยนั่งยองๆ มือข้างหนึ่งเกี่ยวถือถุงพลาสติกหูหิ้วสีใสเอาไว้ข้างหนึ่ง มองเห็นด้านในคล้ายๆกับเส้นขนมจีนคลุกเคล้าน้ำแกง มืออีกด้านหนึ่งก็กำลังประคองเส้นเข้าปาก หน้าตาชวนอร่อย

เธอใส่เสื้อยืดคอยืดย้วยสภาพเก่าเขรอะแย่กว่าผ้าขี้ริ้วของหลายครอบครัว กางเกงก็เปรอะมอ ไม่สวมรองเท้าเปื้อนเต็มไปด้วยฝุ่นหนาเกรอะกรัง ฉากหลังเป็นป้ายพอจะอ่านจับใจความคร่าวๆได้ว่า ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโพสต์ “ภูมิพิช ชมชื่น” ยังเขียนสะท้อนให้เห็นภาพอีกฟากฝั่งของสังคมเอาไว้ให้รับรู้ด้วยว่า... ไม่มีโอกาสแม้แต่จะ “รู้คิด” ไม่มีสิทธิ์ให้เขา “รู้เท่าทัน” แล้วจะมีโอกาสที่ไหนไป “สร้างสรรค์ เทคโนโลยี” อะไรนั่น ไม่เข้าใจ... 13 มกราคม 2561 เวลา 04.10 น.

พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก เลขานุการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ย้ำเสมอว่า “เด็ก” และ “เยาวชน” ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของสังคม ชาติบ้านเมือง...

วันนี้ถ้า “เด็กดี” และมี “คุณภาพ” แล้วก็หวังได้เลยว่าวันข้างหน้าสังคมเรา ชาติบ้านเมืองเราย่อมจะมีคุณภาพ...อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างแน่นอน แต่...ถ้าเด็กเกิดมาล้วนพบแต่ปัญหา ไม่มีความสุข ไม่มีอนาคต ขาดการดูแล...การเอาใจใส่จากผู้คนในสังคม ปล่อยทิ้งขว้างให้เป็นไปตามยถากรรม ผลที่เกิดขึ้นย่อมตรงกันข้าม

“สังคมเรา...ชาติบ้านเมืองเราก็จะพบแต่ความสับสนวุ่นวาย ไร้ความสุข เพราะลูกหลานเติบโตขึ้นมาอย่างเด็กที่มีแต่ปัญหา.....ถ้าเด็กมีปัญหา สังคม...ชาติบ้านเมืองก็ย่อมจะมีปัญหา แต่ถ้าเด็กดี มีคุณภาพ โอกาสที่สังคม ชาติบ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้า ร่มเย็นเป็นสุขก็มีมากขึ้น”

“วันเด็ก” ไม่ควรจะเป็นเพียงวันที่ผู้ใหญ่ในชาติบ้านเมืองส่งคำขวัญที่สวยหรูหวานแหววมาให้เด็กได้ท่องจำจนขึ้นใจ แล้วใครท่องได้ก็จะมีรางวัล... ของขวัญให้ พอวันเด็กผ่านไปคำขวัญนั้นๆก็ถูกทิ้งไป โดยไม่ถูกนำพาไปสู่การปฏิบัติเลย และไม่น่าจะเป็นเพียงวัน...ที่เด็กจะได้รับของขวัญซึ่งเป็นวัตถุจากผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่น่าจะเป็นวันที่ผู้ใหญ่ในสังคมทุกระดับชั้นได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาช่วยกันวางแผน

วางนโยบายที่จะมอบ “สิ่งที่ดีงาม” ให้กับเด็กทั้งในระยะสั้นระยะยาว...

“วัตถุหรือของขวัญย่อมเป็นสิ่งที่ล่อใจทุกคน ของขวัญที่เกิดขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์ ของขวัญที่มอบให้อย่างใจบริสุทธิ์ และผู้รับก็ได้รับสิ่งที่บริสุทธิ์แล้ว ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้ให้...ผู้รับ ย่อมไม่เกิดโทษที่จะตามมา สำหรับวันเด็กก็ควรจะเป็นเช่นเดียวกัน ขอให้ผู้ใหญ่ได้มอบทั้งวัตถุและความรักความห่วงใยแก่เด็กอย่างเต็มที่...”

...จะต้องให้ความรัก ความอบอุ่นแก่พวกเขาด้วย “ความรัก”...เกิดขึ้นที่แห่งหนตำบลใดโดยไม่หวังผลตอบแทน ความห่วงใยที่เราได้แสดงออกต่อพวกเขาอย่าให้เกิดขึ้นเพียงวันเด็กแห่งชาติเท่านั้น จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและสม่ำเสมอ ทำอย่างต่อเนื่องให้พวกเขาได้สัมผัสกับความรักความห่วงใยอันเกิดจากจิตใจและการกระทำของผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประพฤติตนให้เป็น “ตัวอย่างที่ดี” ให้กับลูกหลานเราในสังคม

บิดา...มารดา ผู้นำในครอบครัวจะต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกๆ สมาชิกในครอบครัวให้ได้...ผู้นำในสังคมประพฤติตนให้เป็นแม่แบบ อย่าหน้าไหว้หลังหลอก ปากว่าตาขยิบ

มิเช่นนั้น ลูกหลานจะพูดได้ว่า “ถูกหลอก” อีกแล้ว....

ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนมีผู้ให้กำเนิดหรือที่เรียกว่า “พ่อและแม่” แต่ชีวิตที่เกิดมาแล้วจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทั้งสามส่วนคือพ่อแม่และลูกหรือไม่ ก็สุดแต่เหตุผลของแต่ละรายไป

เด็กบางคนเกิดมาก็ไม่ได้พบหน้าของผู้ให้กำเนิดเลย เพราะท่านจบชีวิตลงก่อนที่เด็กจะลืมตาขึ้นมาดูโลก เด็กบางคนเกิดมาแล้วได้เพียงไม่กี่วันพ่อกับแม่ก็หนีไปคนละทิศคนละทาง เด็กบางคนยิ่งโชคร้ายไปกว่านั้นพอเกิดมาแล้วถูกนำไปทิ้งไว้ตามสวนสาธารณะให้ชาวบ้านเก็บไปเลี้ยงหรือทิ้งตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ

“เด็ก” ได้ถูกเลี้ยงให้เจริญเติบโตขึ้นมาตามสมควรแก่วัย...สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเด็ก จึงมีโอกาสที่ได้ให้เขามีพัฒนาการ มีการเรียนรู้ มีการปรับตัวให้อยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

สำหรับเด็กที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็มิได้โชคร้ายตลอดไป ถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่อและแม่ก็ตาม...ถ้าตัวเขาใฝ่ดี รักดี ให้กำลังใจแก่ตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ท้อถอย มุ่งหวังไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษา ความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง ไม่ว่าจะตกอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นใดก็มีโอกาสที่จะไปถึง ฝั่งดังที่ใฝ่ฝันได้ทั้งนั้น

ทุกอย่าง “อยู่ที่ตัวเราเองเป็นผู้กำหนด” ทั้งสิ้น

“วันรวมน้ำใจ สู่เด็กไทยในชุมชนแออัด” มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ เขตธนบุรี จัดขึ้นเพื่อให้เด็กในชุมชนแออัด ถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีโอกาสได้รับของขวัญปีใหม่...ไม่มีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีงามจากผู้คนในสังคมในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่ ได้มีโอกาสได้รับความสุขบ้างไม่มากก็น้อย

ปีนี้จัดในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นับเป็นครั้งที่ 28 แล้ว ฝากไปถึงผู้ใหญ่ใจดี...ผู้ใจบุญใจกุศล ร่วมรวมศรัทธามอบโอกาสไปสู่เด็กๆเหล่านั้นตามกำลังศรัทธา ส่งความสุขกันไปตามอัตภาพ

อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเพื่อจัดหากองทุนมาเป็นค่าอาหารกลางวัน ทุนการศึกษาเด็กที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของมูลนิธิฯตามโครงการต่างๆ

ขึ้นปีใหม่...พุทธศักราชใหม่ ส่งความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวกันไปแล้ว ก็ขอให้มาร่วมกันเติมความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาสกันบ้าง เด็กกำพร้า เด็กยากจนเหล่านี้ยังมีอยู่ในสังคมไทยและอยู่กันอย่างวังเวงหัวใจ

ตุ๊กตา ของเล่น ของใช้ ของกิน ขนมขบเคี้ยว...เป็นที่หมายปองต้องใจของเด็กๆ หากแต่มีโอกาสก็ดีไป แต่ถ้าไม่มีก็ต้องอด มองได้แต่ตาจับต้องลิ้มลองไม่ได้

พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก เลขานุการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน บอกว่า งานวันรวมน้ำใจฯ เป็นอีกวันที่เด็กๆรอคอย มีการมอบของขวัญปีใหม่ให้เด็กยากจนในชุมชนแออัด 500 คน...มอบของขวัญให้เด็กในชนบทถิ่นทุรกันดาร 500 คน...มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจน 100 ทุน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก อีกทั้งยังมีการแสดงบนเวที แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประกวดภาพวาด คัดไทย เรียงความ เล่มเกมสร้างความสนุกสนานตามสมควร

ตลอดทั้งสองวันจะเป็นการระดมกำลังรับมอบของขวัญ เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องเขียน และสิ่งต่างๆที่ผู้คนจะเข้ามาบริจาค นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ให้เด็กๆได้ใกล้ชิดวัดวาศาสนา ได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีบนความรักความห่วงใยจากผู้คนในสังคม

จะได้เติบโตขึ้นมาเป็น “เยาวชนและพลเมืองที่ดี” ให้กับสังคม... ประเทศชาติ

ผู้สนใจต้องการมอบของขวัญปีใหม่ ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ติดต่อได้ที่ มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 0–2465–6165, 0–2466–8354 โทรสาร 0–2472–4212

หากต้องการบริจาคเงินช่วยเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กและทุนการศึกษาเด็ก โอนเข้าบัญชี “มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาเจริญพาศน์ ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 126–0–36151–2

ระบุช่วยงาน “วันรวมน้ำใจ สู่เด็กไทยในชุมชนแออัด ครั้งที่ 28”

“สังคมไทย” จะเจริญก้าวหน้าและมีความสุขได้นอกจากจะเกิดกับพวกเราในวันนี้แล้วก็ยังต้องหวังเด็กๆ...ลูกหลานเราที่พวกเขาจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดีที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าอีกด้วย.

วันนี้ถ้า “เด็กดี” และมี “คุณภาพ” แล้วก็หวังได้เลยว่าวันข้างหน้าสังคมเรา ชาติบ้านเมืองเราย่อมจะมีคุณภาพ... 15 ม.ค. 2561 10:50 15 ม.ค. 2561 10:50 ไทยรัฐ