วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลื้ม 9 ของขวัญคืนสุขคนไทยฉลุย

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดเสวนา “สื่อสร้างสรรค์...งาน พม.” ว่า พม.ได้ส่งมอบ 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม. เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งมีความคืบหน้ามาก อาทิ มอบชุดของขวัญเด็กแรกเกิดให้แล้วเสร็จในเดือน ม.ค.2561 การเปิด Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม เพื่อวางแผนช่วยเหลือ โดยปี 2561 จะดำเนินการ 126,394 ครอบครัว นำร่องในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และจันทบุรี การเปิดศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง ที่มีนบุรี สายไหม อ้อมน้อย และลาดกระบัง ให้ครบในเดือน ม.ค.นี้ การขยายเวลาลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ลูกค้าสถานธนานุเคราะห์ ซึ่งมีผู้ใช้บริการ 3,108 ราย เป็นเงิน 67,109,300 บาท เป็นต้น สื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในการนำข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และยังมีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งนี้ ตนตั้งใจทำงานบนโต๊ะ 3 วันและลงพื้นที่ 2 วันเพื่อจะได้รับรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และจะหาเวทีเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหาแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือและต่อยอดผลงานกลุ่มเป้าหมาย.

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดเสวนา “สื่อสร้างสรรค์...งาน พม.” ว่า พม.ได้ส่งมอบ 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม. เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งมีความคืบหน้ามาก 13 ม.ค. 2561 00:15 13 ม.ค. 2561 01:44 ไทยรัฐ