วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพ พระองค์ทีฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขณะทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ และกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่เยาวชนไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขณะทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ และกิจกรรมด้านการกีฬา... 13 ม.ค. 2561 00:00 13 ม.ค. 2561 00:35 ไทยรัฐ