วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ขณะทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ขณะทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

  • Share:

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทาน ภาพวีดิทัศน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขณะทรงร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่เด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพ พระองค์ทีฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561 ทั้งหมด 32 ภาพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน ด้านการออกกำลังกาย และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561