วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพ พระองค์ทีฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2561...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน ด้านการออกกำลังกาย และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2561... 12 ม.ค. 2561 20:37 12 ม.ค. 2561 20:52 ไทยรัฐ