วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทลายค้ากาม จับผับแหกกฎ! เปิดสิทธิ์ชอบธรรม 'กรมการปกครอง' อำนาจทั่ว ปท.

ทลายค้ากาม จับผับแหกกฎ! เปิดสิทธิ์ชอบธรรม 'กรมการปกครอง' อำนาจทั่ว ปท.

  • Share:

ลื่อลั่นนครบาลอีกครั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ สนธิกำลัง "ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง" จากเคยสร้างผลงานบุกจับยึดทรัพย์อาบอบนวด นาตารี 800 ล้าน และในวันนี้หาข้อมูล ทำการบ้านเข้าบุกทลายอาบอบนวด “วิคตอเรียซีเครท” ย่านพระราม 9 อีกครั้ง!

สามารถจับเอเย่นต์นำเด็กสาวพม่าอายุต่ำกว่า 18 ปี ลักลอบค้ากาม ที่ถูกนำมาค้าประเวณีตั้งแต่อายุ 12 ปี เริ่มจากการนำพาเข้ามาขายบริการในการให้เปิดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะนำมาค้าประเวณี ณ สถานอาบอบนวด วิคตอเรียซีเครท เจ้าหน้าที่สั่งปิดสถานบริการแห่งนี้ทันที พร้อมทั้งยึดเอกสารทุกชนิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไปตรวจสอบทั้งหมด

"ไทยรัฐออนไลน์" ไขปมสงสัย เหตุใดกรมการปกครอง ทำงานเหมือนว่าจะซับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากบทสัมภาษณ์ "นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ" ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ชปพ.ปค.) ต่อข้อถามดังนี้...

"เหตุใดเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจึงออกมาจับกุม อาบอบนวด ค้าประเวณี ผับ สถานบันเทิง ฯลฯ"

หน้าที่หลักของกรมการปกครอง เราทำงานเพื่อ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน บูรณาการงานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน (กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545) โดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ประกอบด้วยกำลังจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 


(1) กำลังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามได้ทั่วราชอาณาจักร จากสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (2) กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค สนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัย จาก กองการสื่อสาร กรมการปกครองทั้งหมดนี้ประกอบกำลังขึ้นเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ภายใต้การบังคับบัญชาของร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภารกิจการจัดระเบียบสังคมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 และภารกิจอื่นที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย

"นอกจากนี้เรายังสนับสนุนภารกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและวาระแห่งชาติ จากการที่ประเทศไทยถูกลดระดับเป็น Tier3 ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายถึง ประเทศที่ไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ และไม่มีความพยายามที่จะดำเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าว"

รวมไปถึงการดำเนินการตามที่มีข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจากประชาชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) โดยกรณีการสืบสวนจับกุมสถานบริการนาตารีอาบอบนวดกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เป็นคดีสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการปรับระดับขึ้นเป็น Tier2 Watch List ในปี พ.ศ.2559

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ อาทิ การพนัน ยาเสพติด คดีความมั่นคง แรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอำนวยความเป็นธรรม ตามที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม หรือที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย

ยืนยันไม่ทับซ้อน-ขัดขา หน้างานตำรวจ

สำหรับการเข้าจับกุมที่ผ่านมา ไม่คิดว่าเป็นการทำงานที่ทับซ้อนกับตำรวจนะ เพราะกฎหมาย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) กำหนดชัดเจนให้การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ เรียกได้ว่าเป็นส่วนเสริมเติมให้เต็มจะดีกว่า ช่วยกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้ประชาชนได้เห็นว่าเมื่อร้องเรียนความเดือดร้อนแล้ว สามารถพึ่งพาหน่วยงานของรัฐได้ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไข


ปิดสถานบันเทิงถาวร 5 ปี ทำให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวไม่ได้ 


โทษปิด 5 ปี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ผมคิดว่ายังไม่สามารถทำให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวได้อย่างแท้จริง เนื่องจากแม้ว่าผู้ประกอบการที่กระทำผิดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษต้องปิดกิจการเป็นเวลา 5 ปี แต่ผู้ประกอบการยังสามารถย้ายไปประกอบกิจการที่อื่นได้ ซึ่งธุรกิจด้านสถานบันเทิงเป็นธุรกิจที่ได้กำไรมหาศาลและรวดเร็ว เปิดกิจการเพียงไม่นานก็สามารถคืนทุนให้ผู้ประกอบการได้แล้ว


ทำงานบูรณาการร่วมกับตำรวจ - หน่วยงานอื่นๆ ไม่มีปัญหาติดขัดใดๆ


การบูรณาการร่วมกับตำรวจ หรือหน่วยงานต่างๆ ไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใด หากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งที่ผ่านมามีหลายกรณี (เคส) ที่เราบูรณาการร่วมกับตำรวจจนประสบผลสำเร็จด้วยดี เช่น กรณีช่วยเหลือผู้เสียหายชาวเมียนมา ที่ถูกกักตัวไว้เรียกค่าไถ่ โดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้บูรณาการร่วมกับตำรวจ ปคม. จับกุมคนร้าย จนสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายออกมาได้สำเร็จ ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากทาง NGOs และสื่อมวลชนของประเทศเมียนมามาแล้ว


"กล่าวโดยสรุปคือ ฝ่ายปกครองเราจะเน้นการดำเนินการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย คือ 1.สืบสวนสอบสวนคดีอาญา เช่น การฝ่าฝืนกฎหมายในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองโดยตรง เช่น สถานบริการ โรงแรม การค้าของเก่า โรงรับจำนำ ฯลฯ และ 2.เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และ คสช. เช่น การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การฝ่าฝืนคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 เป็นต้น 3.การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน"....

ข้อเท็จจริง จับแล้วรับเคลียร์ (เงิน) - ทำงานตีเมืองขึ้นพื้นที่?

การเข้าจับกุมทุกครั้งเรามีเอกสารหลักฐานชัดเจน รวมไปถึงรายละเอียดการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สถิติที่จะนำเสนอให้ดูคร่าวๆ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2560 ปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีเด็กและการบังคับค้าประเวณีในสถานบริการ สถานประกอบการ โดยประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ร้องเรียนแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ดำรงธรรม

"ดำเนินการจับกุมจำนวน 38 คดี ในพื้นที่ 17 จังหวัด, ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ดูแล ผู้เป็นธุระจัดหาค้าประเวณี จำนวน 70 คน, ดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 97 คน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สั่งการปิดสถานที่ที่มีการกระทำความผิด จำนวน 36 แห่ง"

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบบัญชีหลักฐานการจ่ายเงินของร้านที่เข้าไปจับกุมและได้รายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ให้คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พิจารณาวินิจฉัยจำนวน 7 เรื่อง สถานะการดำเนินคดี ศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว จำนวน 18 คดี ขอยืนยันว่ากรมการปกครองไม่เคยมีการรับเคลียร์อย่างที่มีการปล่อยข่าวออกไป

บุกจับสถานบันเทิง ปิดแน่นอน 5 ปี มีสถิติชัดเจน

สถิติการเข้าจับกุมสถานบันเทิงที่ถูกร้องเรียน สถิติประจำปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 จับกุมดำเนินคดี สั่งปิด 5 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 จับกุมดำเนินคดีทั้งสิ้น 46 คดี ส่วนปิดร้าน 5 ปี อีก 26 คดี ทั้งหมดนี้มีหลักฐาน ร้านปิดจริง ดำเนินคดีจริง ซึ่งที่ผ่านมาไม่รู้สึกกังวลใดๆ ที่ถูกโจมตี เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำอย่างที่พวกเขากล่าวหากัน อย่างล่าสุดบุกจับอาบอบนวดนาตารี ท้องที่ห้วยขวาง ปปง.อายัดทรัพย์ไปแล้วกว่า 800 ล้านบาท.

Police Community 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้