วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทลายค้ากาม จับผับแหกกฎ! เปิดสิทธิ์ชอบธรรม 'กรมการปกครอง' อำนาจทั่ว ปท.

ลื่อลั่นนครบาลอีกครั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ สนธิกำลัง "ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง" จากเคยสร้างผลงานบุกจับยึดทรัพย์อาบอบนวด นาตารี 800 ล้าน และในวันนี้หาข้อมูล ทำการบ้านเข้าบุกทลายอาบอบนวด “วิคตอเรียซีเครท” ย่านพระราม 9 อีกครั้ง!

สามารถจับเอเย่นต์นำเด็กสาวพม่าอายุต่ำกว่า 18 ปี ลักลอบค้ากาม ที่ถูกนำมาค้าประเวณีตั้งแต่อายุ 12 ปี เริ่มจากการนำพาเข้ามาขายบริการในการให้เปิดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะนำมาค้าประเวณี ณ สถานอาบอบนวด วิคตอเรียซีเครท เจ้าหน้าที่สั่งปิดสถานบริการแห่งนี้ทันที พร้อมทั้งยึดเอกสารทุกชนิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไปตรวจสอบทั้งหมด

"ไทยรัฐออนไลน์" ไขปมสงสัย เหตุใดกรมการปกครอง ทำงานเหมือนว่าจะซับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากบทสัมภาษณ์ "นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ" ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ชปพ.ปค.) ต่อข้อถามดังนี้...

"เหตุใดเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจึงออกมาจับกุม อาบอบนวด ค้าประเวณี ผับ สถานบันเทิง ฯลฯ"

หน้าที่หลักของกรมการปกครอง เราทำงานเพื่อ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน บูรณาการงานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน (กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545) โดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ประกอบด้วยกำลังจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 


(1) กำลังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามได้ทั่วราชอาณาจักร จากสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (2) กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค สนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัย จาก กองการสื่อสาร กรมการปกครองทั้งหมดนี้ประกอบกำลังขึ้นเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ภายใต้การบังคับบัญชาของร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภารกิจการจัดระเบียบสังคมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 และภารกิจอื่นที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย

"นอกจากนี้เรายังสนับสนุนภารกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและวาระแห่งชาติ จากการที่ประเทศไทยถูกลดระดับเป็น Tier3 ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายถึง ประเทศที่ไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ และไม่มีความพยายามที่จะดำเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าว"

รวมไปถึงการดำเนินการตามที่มีข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจากประชาชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) โดยกรณีการสืบสวนจับกุมสถานบริการนาตารีอาบอบนวดกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เป็นคดีสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการปรับระดับขึ้นเป็น Tier2 Watch List ในปี พ.ศ.2559

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ อาทิ การพนัน ยาเสพติด คดีความมั่นคง แรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอำนวยความเป็นธรรม ตามที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม หรือที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย

ยืนยันไม่ทับซ้อน-ขัดขา หน้างานตำรวจ

สำหรับการเข้าจับกุมที่ผ่านมา ไม่คิดว่าเป็นการทำงานที่ทับซ้อนกับตำรวจนะ เพราะกฎหมาย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) กำหนดชัดเจนให้การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ เรียกได้ว่าเป็นส่วนเสริมเติมให้เต็มจะดีกว่า ช่วยกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้ประชาชนได้เห็นว่าเมื่อร้องเรียนความเดือดร้อนแล้ว สามารถพึ่งพาหน่วยงานของรัฐได้ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไข


ปิดสถานบันเทิงถาวร 5 ปี ทำให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวไม่ได้ 


โทษปิด 5 ปี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ผมคิดว่ายังไม่สามารถทำให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวได้อย่างแท้จริง เนื่องจากแม้ว่าผู้ประกอบการที่กระทำผิดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษต้องปิดกิจการเป็นเวลา 5 ปี แต่ผู้ประกอบการยังสามารถย้ายไปประกอบกิจการที่อื่นได้ ซึ่งธุรกิจด้านสถานบันเทิงเป็นธุรกิจที่ได้กำไรมหาศาลและรวดเร็ว เปิดกิจการเพียงไม่นานก็สามารถคืนทุนให้ผู้ประกอบการได้แล้ว


ทำงานบูรณาการร่วมกับตำรวจ - หน่วยงานอื่นๆ ไม่มีปัญหาติดขัดใดๆ


การบูรณาการร่วมกับตำรวจ หรือหน่วยงานต่างๆ ไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใด หากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งที่ผ่านมามีหลายกรณี (เคส) ที่เราบูรณาการร่วมกับตำรวจจนประสบผลสำเร็จด้วยดี เช่น กรณีช่วยเหลือผู้เสียหายชาวเมียนมา ที่ถูกกักตัวไว้เรียกค่าไถ่ โดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้บูรณาการร่วมกับตำรวจ ปคม. จับกุมคนร้าย จนสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายออกมาได้สำเร็จ ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากทาง NGOs และสื่อมวลชนของประเทศเมียนมามาแล้ว


"กล่าวโดยสรุปคือ ฝ่ายปกครองเราจะเน้นการดำเนินการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย คือ 1.สืบสวนสอบสวนคดีอาญา เช่น การฝ่าฝืนกฎหมายในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองโดยตรง เช่น สถานบริการ โรงแรม การค้าของเก่า โรงรับจำนำ ฯลฯ และ 2.เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และ คสช. เช่น การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การฝ่าฝืนคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 เป็นต้น 3.การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน"....

ข้อเท็จจริง จับแล้วรับเคลียร์ (เงิน) - ทำงานตีเมืองขึ้นพื้นที่?

การเข้าจับกุมทุกครั้งเรามีเอกสารหลักฐานชัดเจน รวมไปถึงรายละเอียดการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สถิติที่จะนำเสนอให้ดูคร่าวๆ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2560 ปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีเด็กและการบังคับค้าประเวณีในสถานบริการ สถานประกอบการ โดยประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ร้องเรียนแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ดำรงธรรม

"ดำเนินการจับกุมจำนวน 38 คดี ในพื้นที่ 17 จังหวัด, ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ดูแล ผู้เป็นธุระจัดหาค้าประเวณี จำนวน 70 คน, ดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 97 คน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สั่งการปิดสถานที่ที่มีการกระทำความผิด จำนวน 36 แห่ง"

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบบัญชีหลักฐานการจ่ายเงินของร้านที่เข้าไปจับกุมและได้รายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ให้คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พิจารณาวินิจฉัยจำนวน 7 เรื่อง สถานะการดำเนินคดี ศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว จำนวน 18 คดี ขอยืนยันว่ากรมการปกครองไม่เคยมีการรับเคลียร์อย่างที่มีการปล่อยข่าวออกไป

บุกจับสถานบันเทิง ปิดแน่นอน 5 ปี มีสถิติชัดเจน

สถิติการเข้าจับกุมสถานบันเทิงที่ถูกร้องเรียน สถิติประจำปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 จับกุมดำเนินคดี สั่งปิด 5 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 จับกุมดำเนินคดีทั้งสิ้น 46 คดี ส่วนปิดร้าน 5 ปี อีก 26 คดี ทั้งหมดนี้มีหลักฐาน ร้านปิดจริง ดำเนินคดีจริง ซึ่งที่ผ่านมาไม่รู้สึกกังวลใดๆ ที่ถูกโจมตี เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำอย่างที่พวกเขากล่าวหากัน อย่างล่าสุดบุกจับอาบอบนวดนาตารี ท้องที่ห้วยขวาง ปปง.อายัดทรัพย์ไปแล้วกว่า 800 ล้านบาท.

Police Community 

ลื่อลั่นนครบาลอีกครั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ สนธิกำลัง "ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง" จากเคยสร้างผลงานบุกจับยึดทรัพย์อาบอบนวด นาตารี 800 ล้าน และในวันนี้หาข้อมูล ทำการบ้านเข้าบุกทลายอาบอบนวด “วิคตอเรียซีเครท” 12 ม.ค. 2561 19:28 12 ม.ค. 2561 20:30 ไทยรัฐ