วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดิจิทัลสานฝันเอสเอ็มอีสร้างจีดีพี

การประชุม ผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่ประเทศ กัมพูชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จับเข่าคุยกับ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา สาระสำคัญการเจรจา ได้แก่ ความร่วมมือว่าด้วยการเดินรถร่วมสำหรับการสร้างรถไฟเส้นทางจากสะพานรถไฟ อรัญประเทศ-ปอยเปต ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร และจะมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจาก ชายแดนไทย-กัมพูชา ไปยัง กรุงพนมเปญ ที่คาดว่าจะทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกสบายในปี 2563 รวมทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างทั้งไทย-กัมพูชา เป็นการเชื่อมโยงแนวคิด หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง สอดคล้องกับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ อีอีซี ของประเทศไทย โดยมี หลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีของประเทศจีน ส่งสัญญาณให้การสนับสนุนเต็มที่

นี่คือโฉมหน้าของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งควรจะเป็น นวัตกรรมและการพัฒนาการขนส่งระบบรางของประเทศไทยนำไปสู่ยุค 4.0 มานานแล้ว ถ้าบ้านเราไม่ติดกับดักการเมืองเสียก่อน

ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก เทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนบนโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกยุคใหม่ เป็นโลกยุคดิจิทัล ที่ประเทศไทยจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี เป็นกลุ่มธุรกิจที่จะต้องมีการปรับตัวให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่ทันสมัย เพื่อเข้าสู่การแข่งขัน สาเหตุที่ เอสเอ็มอี ยังประสบปัญหาไม่สามารถเดินหน้าได้ก็เพราะขาดงบประมาณและความรู้ที่ทันสมัย

รัฐบาลโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. ภายใต้การนำของอธิบดี กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เล็งเห็นจุดอ่อนของเอสเอ็มอี และมีนโยบายที่จะผลักดันเอสเอ็มอีกว่า 3 ล้านราย ให้ปรับตัวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ทันสมัยในยุค 4.0 ภายใต้แนวคิด 4 TOOL กับ 1 Strategy ประกอบด้วย IT ที่จะใช้บริการและพัฒนาข้อมูล สารสนเทศ Automation การพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต Robot ลดการใช้แรงงานในกระบวนการผลิต Innovation พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ Strategy มุ่งพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม

โดยมี ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ ITC ขึ้นมาให้ความช่วยเหลือ เอสเอ็มอี โดยเฉพาะ ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต รวมถึงการให้บริการเครื่องจักรกล ที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรขนาดใหญ่ ศูนย์ ITC ทั้ง 12 แห่ง จะให้บริการได้ครบทุกภูมิภาคในต้นปีนี้

นอกจากนี้ยังได้เชิญองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน เช่น เด็นโซ่ เดลต้า มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง กองทุนแบบให้เปล่ากับกลุ่มสตาร์ตอัพ ตลอดจนระบบเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ห่วงโซ่การผลิตที่ไม่ใช่เพียงแค่ภายในประเทศเท่านั้น

ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนจีดีพีของประเทศเติบโตในอนาคต.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

การประชุม ผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่ประเทศ กัมพูชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จับเข่าคุยกับ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา 12 ม.ค. 2561 13:43 12 ม.ค. 2561 13:47 ไทยรัฐ