วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รัฐธรรมนูญซ้อนรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญซ้อนรัฐธรรมนูญ

  • Share:


หลายฝ่ายเตรียมร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยว่าคำสั่ง คสช.ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ สองพรรคใหญ่ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมร้องกรณีการใช้มาตรา 44 ออกคำสั่ง คสช.แก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง ที่ถูกมองว่าเป็นการตัดสิทธิสมาชิกพรรคเก่า โดยให้ยืนยันการเป็นสมาชิก และจ่ายค่าบำรุงพรรคภายใน 1 เดือน มิฉะนั้น จะขาดสมาชิกภาพ

ขณะที่ น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กรุงเทพฯ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว เรียกร้องสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีที่ สนช.ออกกฎหมาย ป.ป.ช. ให้กรรมการ ป.ป.ช. 9 คน อยู่ในตำแหน่ง จนครบวาระ 9 ปี ทั้งที่หลายคนขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญใหม่ และบางคนมีลักษณะต้องห้ามดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ

กรรมการ ป.ป.ช.บางคนขาดคุณสมบัติ ไม่เคยเป็นข้าราชการระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า บางคนเข้าลักษณะต้องห้าม เนื่องจากเคยเป็นข้าราชการการเมือง และพ้นตำแหน่งยังไม่ถึง 5 ปี เรื่องนี้แม้แต่ประธาน กรธ.ผู้เขียนรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกมาด้วยมือตนเองก็ยังสงสัย สนช.มีอำนาจออกกฎหมายลูกเพื่อยกเว้นให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญได้หรือ?

อีกด้านหนึ่ง รัฐบาลได้สั่งหน่วยงานของรัฐให้ตรวจสอบ ม.44 และเสนอให้ สนช.ออกเป็นกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าจะใช้บังคับได้ต่อไป หลังจากที่ คสช.พ้นจากตำแหน่ง อาจกลายเป็นความขัดแย้งระหว่าง คสช.กับพรรคการเมือง ฝ่ายหนึ่งต้องการสืบทอดอำนาจต่อไป ส่วนฝ่ายนักการเมืองต้องการยกเลิก หรือแก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และขัดต่อรัฐธรรมนูญ

สถานการณ์ขณะนี้ดูคล้ายกับว่าประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญพร้อมกัน 2 ฉบับ เป็นรัฐซ้อนรัฐ และรัฐธรรมนูญซ้อนรัฐธรรมนูญ ฉบับหนึ่งคือรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ผ่านการลงประชามติ ฉบับที่สองได้แก่คำสั่ง คสช. แม้จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่มา 9 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ใช้บังคับเต็มฉบับ ในบางกรณีดูเหมือนจะถือว่าคำสั่ง คสช.ใหญ่กว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศ

ตัวอย่างเช่นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญระบุว่า บุคคลมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคตามวิธีทางประชาธิปไตย จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่อาจตั้งพรรคใหม่ได้ และพรรคเก่าก็ห้ามเคลื่อนไหว รัฐธรรมนูญระบุว่า บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ แต่คำสั่ง คสช.ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน บทบัญญัติเรื่องเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็นก็ขัดคำสั่ง คสช.

กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน ในบรรดานักนิติศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ และนักการเมืองทั่วไป ระหว่างรัฐธรรมนูญกับคำสั่ง คสช.ใครใหญ่กว่า หลักการพื้นฐานของกฎหมายในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ” บรรดากฎหมาย กฎระเบียบและคำสั่งต่างๆ หากขัดต่อรัฐธรรมนูญ “ใช้บังคับไม่ได้” ผู้มีอำนาจชี้ขาดคือศาลรัฐธรรมนูญ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้