วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตม.สระแก้ว เสนอขอเพิ่มเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ รองรับเขต ศก.

ตม.จว.สระแก้ว เร่งพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พร้อมเสนอขอเพิ่มเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุน ในการผ่านเข้าออกด่าน...


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ม.ค. 61 พ.ต.อ.เบญจพล รอดสวาสดิ์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว ได้เดินทางมาตรวจการทำงานของเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ที่ติดตั้งไว้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ด่าน ตม.อรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ทั้งนี้ ตม.จว.สระแก้ว ได้ติดตั้งเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) ที่อาคารตรวจหนังสือเดินทางขาออกราชอาณาจักร จำนวน 2 เครื่อง และอาคารตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าราชอาณาจักร จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบการทำงานพบว่ามีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของนักท่องเที่ยว แต่พบว่าในช่วงเร่งด่วนหรือช่วงที่มีการเดินทางจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าบ้างเป็นบางครั้ง เนื่องจากแต่ละอาคารมีเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติเพียงอาคารละ 2 เครื่องเท่านั้น ทำให้ต้องมีช่องตรวจหนังสือเดินทางปกติ โดยมี จนท.ประจำช่องตรวจอีกอาคารละ 4 ช่องตรวจ เพื่อการบริการ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว


พ.ต.อ.เบญจพล เผยว่า ด่าน ตม.อรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นด่านสากลมีนักท่องเที่ยวไทยและเทศ เดินทางผ่านเข้า-ออก ด่าน ตม.อรัญประเทศ วันละกว่า 1 หมื่นคน ดังนั้นเพื่อการพัฒนาไปสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หน.คสช. และพล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.สตม. ตม.จว.สระแก้ว จึงได้เร่งพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักร ผ่านช่องทาง จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกฯ โดยเฉพาะเพื่อเป็นการรองรับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ด้วย โดยปัจจุบัน จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกฯ มีเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) จำนวน 4 เครื่อง สามารถอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้รับความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 


ทั้งนี้ พ.ต.อ.เบญจพล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการตรวจอนุญาตบุคคลเข้า-ออกราชอาณาจักร จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 14,000,000 บาท เพื่อให้สามารถรองรับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว และส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ที่จะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ.

ตม.จว.สระแก้ว เร่งพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พร้อมเสนอขอเพิ่มเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุน ในการผ่านเข้าออกด่าน...
 12 ม.ค. 2561 12:14 12 ม.ค. 2561 12:20 ไทยรัฐ