วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มุมข้าราชการ 13/01/61

มุมข้าราชการ 13/01/61

โดย ซี.12
13 ม.ค. 2561 05:01 น.
  • Share:

การประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งโยกย้าย เอกอัครราชทูต อีก 4 ราย ใน 4 ประเทศ รายแรก ธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไปเป็น เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ส่วน ธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปเป็นผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่าเอกอัครราชทูต...

ตำแหน่งที่ว่างลงที่สิงคโปร์ ได้ มานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไปแทนเป็น เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และอีกราย ศรายุธ กัลยาณมิตร อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล ไปเป็น เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย ตำแหน่งที่ว่างที่ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ อิสราเอล ยังอยู่ในกระบวนการแต่งตั้งในไม่ช้า...

ที่ สำนักนายกรัฐมนตรี มีการแต่งตั้ง วิสุนี บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ส่วน กระทรวงแรงงาน แต่งตั้งพันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง อัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง อภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง รวม 3 ตำแหน่ง...

ของ กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง สุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้ง ณชัย ศราธพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ (นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ) สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็น นายสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

กระทรวงการคลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ประกอบด้วย สมชัย ฤชุพันธุ์ พชร ยุติธรรมดำรง วรากรณ์ สามโกเศศ มนูญ สรรค์คุณากร ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ประสัณห์ เชื้อพานิช...

ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งอนุญาตให้ ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี (นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญทรงคุณวุฒิ) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว...

จังหวัดจันทบุรี จัดทำ บันทึกนักปกครองจันทบุรี มีข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการทุกฝ่ายทุกกระทรวงในจังหวัดครบครันและเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรีที่น่ารู้น่าสนใจต่างรวบรวมไว้พร้อมมูล เป็นผลงานของ ทีมนักปกครอง อันแข็งแกร่งในจังหวัด นับตั้งแต่ วิทูรัช ศรีนาม ผวจ. กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ และ พงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล 2 รอง ผวจ. กับ พูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล ปลัดจังหวัด รวมทั้ง นายอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอ...

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้