วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กลับมาปรองดอง

กลับมาปรองดอง

  • Share:

เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยกับ “โครงการก้าวคนละก้าว” ของ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

ไม่ว่าจะผ่านไปพื้นที่ไหน จากใต้สุดยันเหนือสุด ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากประชาชนคนไทยทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ทุกชุมชนที่ทีม ตูน บอดี้สแลม วิ่งผ่าน ทุกคนออกมาต้อนรับและร่วมกันบริจาคเงินสมทบโครงการ

แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยยังคงมีอยู่มาก

แม้ภายใต้ความขัดแย้ง ความเห็นต่างทางการเมือง แต่คนไทยยังแสดงให้เห็นว่าทุกคนยังคงมีความรักสามัคคี

คนไทยรักชาติรักแผ่นดิน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง รับนโยบายตรงจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ผลักดัน “ยุทธศาสตร์ชาติ” ในสัญญาประชาคม เน้นการสร้างความปรองดอง

ที่คิดนำเอาความมุ่งมั่นของ “ตูน บอดี้สแลม” เป็นตัวอย่าง พลังร่วมของคนไทยในการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์ชาติ” ที่จะเกิดผลสำเร็จในภาพใหญ่ของประเทศร่วมกัน

เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนถึงความปรองดอง

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศให้เกิดเป็นพลังร่วมกันในระยะยาว บนพื้นฐานจุดแข็งของไทย ทั้งการเป็นศูนย์กลางอาเซียน การเป็นฐานผลิตทางการเกษตร

ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ร่วมกันอย่างสมดุล โดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

รัฐบาลจะสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคม คาดหวังให้ทุกฝ่ายเดินหน้าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ผ่านยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน

ถือเป็นเรื่องดีของรัฐบาล ที่นำเอาโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของ ตูน บอดี้สแลม มาผลักดันความสามัคคีของคนในชาติ ก้าวผ่านความขัดแย้งร่วมกัน

สู่ยุทธศาสตร์ชาติไทยที่ยั่งยืน.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้