วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“อุดม” มอบการบ้าน สอศ.-สกอ.ลุยปฏิรูป ดันอาชีวะเทียบฝีมือถึง ป.เอก

จี้รั้วอุดมผุดหลักสูตรพันธุ์ใหม่ทัน“ทีแคส”

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาว่า ได้หารือข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการปฏิรูปอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ในส่วนของการปฏิรูปอาชีวศึกษาได้ข้อสรุปว่า จะคัดเลือกวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีความพร้อม 24 แห่งใน 7 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ ระบบขนส่งทางราง ช่างอากาศยาน แมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เทคนิคพลังงาน เทคโนโลยีและการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ นำร่องยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียน รวมถึงปั้นเป็นช่างอาชีวะที่มีความคิดแบบวิศวกร โดยสร้างกรอบหลักสูตรเชิงลึกด้านทักษะฝีมือช่าง ว่าทักษะฝีมือระดับนี้เทียบเท่ากับปริญญาโทหรือเอก โดยที่เด็กไม่ต้องมานั่งเรียนต่อ หากทำได้จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การันตีเงินเดือนที่สูงขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปวิเคราะห์ปริมาณความต้องการในอนาคตและงบประมาณที่จะดำเนินการ รวมถึงเล็งเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบในระดับประกาศ-นียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นำประสบการณ์ความรู้จากการทำงานมาเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยได้

รมช.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า สำหรับการปฏิรูปอุดมศึกษานั้น ที่ประชุมเห็นว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งควรปรับตัวให้เกิดทิศทางตามความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการเปิดหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการ ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปวางแนวทางให้ยืดหยุ่นต่อการบูรณาการหลักสูตรของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการบูรณาการหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้ เพื่อที่จะประกาศให้เด็กและผู้ปกครองรับทราบว่าเรามีหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นบ้าง เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคสรอบที่ 5 ในเดือน มิ.ย. ที่สำคัญมหาวิทยาลัยต้องสร้างทักษะภาคบังคับ อาทิ ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องมีในตัวเด็กทุกคน เรื่องนี้ถือเป็นโครงการพิเศษนำร่องที่จะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและต้องทำให้เกิดขึ้นในเดือน ส.ค.ปีการศึกษา 2561 ให้ได้.

ได้หารือข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก-รัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการปฏิรูปอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ในส่วนของการปฏิรูปอาชีวศึกษาได้ข้อสรุปว่า... 12 ม.ค. 2561 00:57 12 ม.ค. 2561 02:24 ไทยรัฐ