วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มส.จัดงานวันมาฆบูชา 25 ก.พ.-2 มี.ค.

นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบให้วัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.-2 มี.ค. ซึ่งในปีนี้ วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 1 มี.ค. ส่วนกลางมีพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางจัดงาน โดยจะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากพระสงฆ์ 400 รูป พิธีพระราชทานเสาอโศกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระสงฆ์ การจัดนิทรรศการวันมาฆบูชา และหมู่บ้านศีล 5 ส่วนภูมิภาคให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ประสานกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จัดกิจกรรมเหมือนส่วนกลาง.

มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบให้วัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.-2 มี.ค. ซึ่งในปีนี้ วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 1 มี.ค. 12 ม.ค. 2561 00:52 12 ม.ค. 2561 02:21 ไทยรัฐ