วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ล้ำค่าทางประวัติศาสตร์

ภาพโดยทั่วไปของเมืองกรีกและโรมันเก่าแก่โบราณ ที่หลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง แหล่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ นับเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญในภูมิภาคแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่เมืองชาห์หัต ประเทศลิเบีย ทั้งนี้ ในอดีตนั้นลิเบียเคยอยู่ภายใต้การปกครองกรีกและโรมัน ซึ่งทำให้มีร่องรอยแห่งอารยธรรมโบราณปรากฏอยู่ กลายเป็นแหล่งค้นคว้าทางโบราณคดีที่สำคัญ.

ภาพโดยทั่วไปของเมืองกรีกและโรมันเก่าแก่โบราณ ที่หลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง แหล่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ นับเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญในภูมิภาคแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่เมืองชาห์หัต ประเทศลิเบีย 11 ม.ค. 2561 16:27 11 ม.ค. 2561 16:27 ไทยรัฐ