วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ พล.อ.สุรยุทธ์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศ (คลิป)

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง คาดรื้อเสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน

วันที่ 11 ม.ค. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธาน พิธีบวงสรวงรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำคณะครม.เข้าร่วมในพิธี หลังจากนี้จะเริ่มทำการรื้อถอน คาดว่าจะสามารถรื้อจนเสร็จสิ้น ภายใน 2 เดือน นับจากนี้ 

ทั้งนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่า หลังพิธีบวงสรวงรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบและอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตร เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการรื้อถอนพระเมรุมาศทันทีในช่วงบ่าย โดยนพปฎลมหาเศวตฉัตร จะถูกอัญเชิญไปเก็บไว้ที่กองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง โครงสร้างพระเมรุมาศที่เป็นเหล็กและชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรมบางส่วน จะนำไปไว้ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตัวพระที่นั่งทรงธรรมบางส่วนจะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีฯ ตำบลคลอง 5 จังหวัดปทุมธานี และทำการเพิ่มตัวอาคารอีก 1 ชั้น สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ งานประติมากรรม และจิตรกรรม

นอกจากนี้ บรรดาศาลาลูกขุน ทับเกษตร 2 งานศิลปกรรม สัตว์หิมพานต์ เทวดา และสัตว์ประจำทิศต่างๆ ก็ถูกนำไปจัดแสดง ที่พิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีฯ จังหวัดปทุมธานี และสำนักช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม

ส่วนนิทรรศการบนพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 จะนำไปจัดแสดงใน 3 สถานที่คือ วังพญาไท หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 หอวชิราวุธานุสรณ์ ขณะที่นิทรรศการบนศาลาลูกขุน จะนำไปจัดแสดงที่สำนักช่างสิบหมู่


สำหรับไม้ดอก ไม้ประดับที่เป็นไม้ใหญ่จะส่งคืนให้กับสวนนงนุช ดอกดาวเรืองจะนำไปจัดแสดงในงานฤดูหนาว ที่พระลานพระราชวังดุสิต ปลายเดือน ม.ค.นี้ ส่วนแปลงนาหมายเลข 9 กรมการข้าว กระทรวงเกษตรจะเก็บเกี่ยวเอง


อย่างไรก็ตาม ศิลปกรรม จิตรกรรม ฉากบังเพลิง หรือแม้แต่ผ้าทองย่น บางส่วน จะเก็บเป็นตัวอย่างสำหรับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง คาดรื้อเสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน 11 ม.ค. 2561 12:28 11 ม.ค. 2561 13:31 ไทยรัฐ