วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายอำเภอหญิง

โดย ซี.12


2–3 วันมานี้ในโลกโซเชียลตื่นเต้นกับภาพกิจกรรมการทำงานของนายอำเภอหญิงคนหนึ่งคือ นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา จนมีการแชร์กันไปทั่ว

ตรวจสอบแล้วข้อมูลทั้งหมดมีความผิดพลาดตรงที่ระบุว่า อายุ 32 ปี เพราะข้อเท็จจริงแล้ว นายอำเภอกมลชญา มีอายุ 45 ปีในปัจจุบัน ซึ่งก็ไม่มากไม่น้อย เหลืออายุราชการ 15 ปี มีโอกาสก้าวถึงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ด้วยซ้ำ

ที่จริง นายอำเภอหญิง นั้น ตอนนี้มีอยู่ถึง 43 คนจากจำนวนนายอำเภอทั้งหมด 596 ราย

มาทำความรู้จักกันเลยว่า นายอำเภอหญิง เหล่านี้ประจำทำงานที่ไหนกันบ้าง

1.นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 2.นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอบึงสามัคคี กำแพงเพชร 3.นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 4.นางสาวจิรัฎฐ์ เปียศิริ นายอำเภอคลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 5.นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 6.นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 7.นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 8.นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 9.นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 10.นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภอสรรคบุรี ชัยนาท

11.นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอบ้านแท่น ชัยภูมิ 12.นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เชียงราย 13.นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน เชียงราย 14.นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี เชียงใหม่ 15.นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง เชียงใหม่ 16.นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 17.นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอปากพลี นครนายก 18.นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอหนองบัว นครสวรรค์ 19.นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า นครสวรรค์ 20.นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอเชียงกลาง น่าน

21.นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 22.นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำเภอโนนดินแดง บุรีรัมย์ 23.นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 24.นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25.นางอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 26.นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอบ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 27.นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอศรีนครินทร์ พัทลุง 28.นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก พิจิตร 29.นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด เพชรบุรี 30.นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

31.นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 32.นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม 33.นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอมหาชนะชัย ยโสธร 34.นางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 35.นางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ ลำพูน 36.นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอผาขาว เลย 37.นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอคำตากล้า สกลนคร 38.นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ สงขลา 39.นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอดอนพุด สระบุรี 40.นางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา นายอำเภอเขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 41.นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอสังคม หนองคาย 42.นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอสามโก้ อ่างทอง 43.นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอทุ่งฝน อุดรธานี

มีข้อสังเกตว่าที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีอยู่ 11 อำเภอ มีนายอำเภอหญิงถึง 6 อำเภอ รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีนายอำเภอหญิง 3 อำเภอ เท่ากัน.

“ซี.12”

ที่จริง นายอำเภอหญิง นั้น ตอนนี้มีอยู่ถึง 43 คนจากจำนวนนายอำเภอทั้งหมด 596 ราย 11 ม.ค. 2561 11:30 11 ม.ค. 2561 11:30 ไทยรัฐ