วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-จีน สานสัมพันธ์ 2 ประเทศ จับมือพัฒนาบทบาทศักยภาพองค์กรสตรี

ภริยาทูตจีนประจำประเทศไทย เข้าหารือกับคณะกรรมการสภาสตรีฯไทย เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสตรีของสองประเทศ ย้ำในอนาคตจะมีกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงร่วมมือพัฒนาศักยภาพสตรีโดยเฉพาะการทอผ้า

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.61 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ นางเบญจมาศ ปริญญาพล นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานฯ นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารฯ น.ส.เบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ให้การต้อนรับ นางพัน เผิง ภริยาเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าร่วมหารือเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี ระหว่างหน่วยงานสตรีของทั้งสองประเทศ ที่บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง

ดร.วันดี กล่าวภายหลังหารือว่า ได้มีการนำเสนอกิจกรรมสภาสตรีแห่งชาติฯ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาศักยภาพสตรีของไทยและจีนร่วมกัน รวมถึงหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพสตรีร่วมกัน ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพด้านการทอผ้า

ดร.วันดี กล่าวว่า ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายเรื่อง ทำให้ทราบว่านางพัน เผินให้ความสนใจกิจกรรมขององค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ของไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศ มองว่าเป็นองค์กรที่สร้างความรักความสามัคคีระหว่างสมาชิก นอกจากนั้น ได้หารือถึงกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของไทย โดยมองว่าเป็นสิ่งที่สร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม ได้ย้ำกับภริยาเอกอัครราชทูตจีนว่าบทบาทของสตรีของทุกประเทศมีความสำคัญมาก ทุกคนพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของสตรีไทย จะทำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียน และทั่วโลก

ทั้งนี้ นางพัน เผิงให้ความสนใจโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนคนไทยมาโดยตลอด โดยได้ซักถามถึงรายละเอียดในโครงการต่างๆ นอกจากนั้นได้หารือถึงกิจกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศหญิงชาย การยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีไทย โดยการสร้างงานสร้างอาชีพ และการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ภริยาทูตจีนประจำประเทศไทย เข้าหารือกับคณะกรรมการสภาสตรีฯ ไทย เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสตรีของสองประเทศ ย้ำในอนาคตจะมีกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงร่วมมือพัฒนาศักยภาพสตรีโดยเฉพาะการทอผ้า 11 ม.ค. 2561 11:07 11 ม.ค. 2561 11:52 ไทยรัฐ