วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทอ.สรุปผลสอบ 'กริพเพน' ตก วันเด็กปีที่แล้ว จาก 'หลงสภาพการบินชั่วขณะ'

ทอ.สรุปผลสอบ 'กริพเพน' ตก วันเด็กปีที่แล้ว จาก 'หลงสภาพการบินชั่วขณะ'

  • Share:

"กองทัพอากาศ" สรุปผลเครื่องบินขับไล่ กริพเพน ตก 14 ม.ค.60 วันเด็กปีที่แล้ว ผลมาจากเกิดจากหลงสภาพการบินชั่วขณะ Spatial Disorientation ยันถือเป็นเรื่องสุดวิสัย ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับนักบินทุกคน ในสภาพอากาศ ความเร็ว อัตราเร่ง การเปลี่ยนท่าทางการบินโดยฉับพลัน โดย ทอ.จะได้นำเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษาตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง...

พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย โฆษก ทอ.


พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย โฆษกกองทัพอากาศ เผยว่า จากกรณีเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20 (Gripen 39C) ของกองทัพอากาศ ประสบอุบัติเหตุขณะแสดงการบิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 บริเวณสนามบินกองบิน 56 จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 นั้น

กองทัพอากาศ ได้ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว โดยได้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์หลักฐานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านการทำงานของเครื่องบิน เครื่องยนต์ การตรวจสอบประวัติสุขภาพ รวมทั้งความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของนักบิน การตรวจสอบวัตถุพยาน พยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ รวมทั้งหลักฐานจากเทปบันทึกการบิน และภาพบันทึกเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่นิรภัยการบินของกองทัพอากาศ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมถึงสำนักงานยุทโธปกรณ์ทางทหารของสวีเดน (FMV) และบริษัท SAAB เข้ามาร่วมในการตรวจสอบ ตามข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกัน

ภาพเหตุการณ์เครื่องบินกริพเพนตก ซึ่งมี น.ต.ดิลกฤทธ์ ปัถวี เป็นผู้บิน

ผลการสอบสวนพบว่า เครื่องบินไม่มีปัญหา เป็นเครื่องที่ดีและพร้อมใช้งาน และนักบินเป็นนักบินที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นไปได้มากว่าเกิดจากการหลงสภาพการบินชั่วขณะ (Spatial Disorientation) ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย โดยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผลการศึกษาทางด้านเวชศาสตร์การบิน พบว่าการหลงสภาพการบินชั่วขณะ มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับนักบินทุกคน ถึงแม้ว่านักบินเหล่านั้นจะได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม ซึ่งสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดการหลงสภาพการบิน อาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น สภาพอากาศ ความเร็ว อัตราเร่ง การเปลี่ยนท่าทางการบินโดยฉับพลัน ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลต่ออวัยวะการรับรู้ของมนุษย์ ทั้งนี้ การหลงสภาพการบิน เป็นสภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการบินมากที่สุด เนื่องจากเหตุผลทางด้านสรีรวิทยาการบิน อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศ จะได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เป็นกรณีศึกษาตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ด้านการบินต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้