วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ดิจิทัล”วาระแห่งชาติ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เรื่อง “พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สู่ยุคดิจิทัล” ว่า สิ่งที่ดีอีมีเป้าหมายทำให้ชัดมากที่สุดในปีนี้ คือการทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเราจะเป็นประเทศแรกในโลก ที่เปลี่ยนความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลให้โลกได้เห็น ซึ่งมี 5 เรื่อง ที่จะทำให้สำเร็จใน 12 เดือน คือ 1.โครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล อาทิ อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน 2.รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ที่ปีนี้จะนำข้อมูลของทั้ง 20 กระทรวง มาทำเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big DATA) 3.การพัฒนาคนด้านดิจิทัล ตั้งเป้าปีนี้ 1 ล้านคน 4.การพัฒนาดิจิทัล 4.0, 5.ระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ (ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้) ที่จะมีการจัดตั้งไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ เอเจนซี และพัฒนาแฮ็กเกอร์คนดีขึ้นมา เพราะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างมาก

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาดิจิทัลในไทยถือว่าอยู่ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาดิจิทัลพอสมควร เนื่องจากนโยบายรัฐมีความชัดเจน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัว ดังนั้น ปีนี้โจทย์จึงอยู่ที่เราจะก้าวสู่ดิจิทัลอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งประเด็นในการสร้างมูลค่า จากข้อมูลก็เป็นสิ่งที่สำคัญ และตนจะเร่งการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) โดยขณะนี้มีการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และระยะต่อไปจะทำฐานข้อมูลของเอสเอ็มอีทั่วประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลในการกำหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือ ที่จะมีการทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ในโครงการพี่จูงน้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิต ถือเป็นการใช้แนวทางประชารัฐ มาเพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอี.

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เรื่อง “พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สู่ยุคดิจิทัล” 11 ม.ค. 2561 08:40 11 ม.ค. 2561 08:49 ไทยรัฐ