วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“กสทช.” เตือนช่อง 3-ช่องวัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.เห็นชอบให้ทำหนังสือแจ้งเตือนสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 หรือ 33 เอชดี ให้ปรับลดการโฆษณาแฝงในรายการลง เนื่องจากแผ่นป้ายโฆษณามีพื้นที่เกิน 1 ใน 8 ส่วนของหน้าจอโทรทัศน์ ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายมาตรา 31 วรรค 2 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2560 ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังได้ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังสถานีโทรทัศน์จีเอ็มเอ็ม วัน หรือช่อง 31 เอชดี ให้จัดระดับความเหมาะสมของรายการ “รู้ไหมใครโสด” จากระดับ ท หรือรายการที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยเป็นระดับ น.13 หรือรายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป โดย กสทช.ขอย้ำให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง แสดงข้อความเตือนขณะออกอากาศรายการด้วย เพื่อให้ผู้ชมได้รับทราบว่าเนื้อหารายการดังกล่าวเป็นระดับใด และขอให้ระมัดระวังการนำเสนอเนื้อหารายการให้เหมาะสมด้วย.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.เห็นชอบให้ทำหนังสือแจ้งเตือนสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 หรือ 33 เอชดี 11 ม.ค. 2561 08:00 12 ม.ค. 2561 15:38 ไทยรัฐ