วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภา กทม.เห็นชอบ เริ่มเก็บค่าน้ำเสีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2561 ที่ประชุมได้มีการ พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2547 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ประชุมจึงให้ผู้ว่าฯ กทม.จัดทำประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติ ให้มีผลบังคับใช้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี และเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติว่า กทม.อาจมอบให้เอกชนกระทำกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจของ กทม.และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งหาก กทม.สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียได้ทั้งหมด จะมีรายได้ปีละ 866 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มเก็บได้ภายในปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการ พร้อมตั้งคณะ กก.วิสามัญเพื่อพิจารณา ก่อนนำเข้าที่ประชุมสภาครั้งต่อไป.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2561 ที่ประชุมได้มีการ พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2547 11 ม.ค. 2561 00:20 11 ม.ค. 2561 00:40 ไทยรัฐ