วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คตน.ไฟเขียวรถตู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี-ติดจีพีเอส

คตน.ไฟเขียวรถตู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี-ติดจีพีเอส

  • Share:

"บิ๊กจิน" นั่งหัวโต๊ะถก คกก.คตน.เห็นชอบรถตู้โดยสารสาธารณะใช้ก๊าชเอ็นจีวี หนุนตั้ง ร.ร.เกษตรกรชาวนา-เพิ่มหลักสูตรเรียนรู้การปลูกข้าวให้นร.ทางเลือกประกอบอาชีพเกษตรกร

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ 9 ม.ค.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 1/2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถตู้โดยสารสาธารณะ เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรถจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) เป็นก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) การกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก แทนรถตู้โดยสารในการเดินทางระหว่างจังหวัด การติดตั้งจีพีเอสในรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะผักตบชวาเพื่อยับยั้งไม่ให้มีการแพร่พันธุ์เพิ่มขึ้น โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการกำจัดผักตบชวาให้เป็นรูปธรรม

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบการคัดแยกขยะ โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ กทม. ได้จัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ กทม. พ.ศ. 2558-2562 โดยมีเป้าหมายลดปริมาณขยะให้ได้ร้อยละ 7 ในปี 2562 รวบรวมปริมาณขยะอันตรายให้ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 รวมถึงกำจัดขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังเห็นชอบ การส่งเสริมโรงเรียนเกษตรกรชาวนา โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริม ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ข้าว 20 ปี และมีการนำหลักสูตรการเรียนรู้การปลูกข้าว ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณากำหนดเป็นกิจกรรมหนึ่งในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยนำนักเรียนออกไปเรียนรู้ที่โรงเรียนเกษตรกรชาวนาของแต่ละจังหวัด เพื่อให้สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวัน และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้