วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ บินกัมพูชา ถกแม่โขง-ล้านช้าง หารือ "ฮุนเซน" ไม่ให้สัมภาษณ์

นายกฯ บินกัมพูชา ถกแม่โขง-ล้านช้าง หารือ "ฮุนเซน" ไม่ให้สัมภาษณ์

  • Share:

“บิ๊กตู่” บิน “กัมพูชา” ร่วมประชุม “แม่โขง-ล้านช้าง” ปัดให้สัมภาษณ์ ร่วมหารือทวิภาคี สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายหลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กลับถึงไทยช่วงดึกคืนวันนี้

เมื่อเวลา 12.20 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) และคณะ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

สำหรับการประชุมดังกล่าวภายใต้หัวข้อ แม่น้ำแห่งสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา เพื่อทบทวนการดำเนินงานของประเทศสมาชิกจากการประชุมผู้นำฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน มี.ค. 59 พร้อมทั้งจะกำหนดทิศทางและกิจกรรมของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ในอนาคต โดยสมาชิกทั้งหมด 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม จะหารือร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ภายใต้หลักการการมีส่วนร่วม ความสมัครใจ และหลักฉันทามติ

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนากรอบความร่วมมือดังกล่าวให้ทันสมัยมากขึ้น ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกรอบแม่โขง – ล้านช้าง กับแนวคิดหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของอนุภูมิภาค นอกจากนี้ไทยยังสนับสนุนให้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้อนุภูมิภาคเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแบบยั่งยืน ผ่านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและโครงการสำคัญของประเทศไทย อาทิ นโยบายประเทศไทย 4.0 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และนโยบายประเทศไทย+1 รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือด้านน้ำระหว่างประเทศสมาชิก ให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ภาคการเกษตรของแต่ละประเทศมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีเอกสารผลลัพธ์การประชุม 2 ฉบับ ได้แก่ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี แม่โขง – ล้านช้าง พ.ศ.2561 - 2565 และปฏิญญาพนมเปญ ที่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำ ที่จะมุ่งสนับสนุนกรอบความร่วมมือดังกล่าวให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะพบหารือทวิภาคีกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายหลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน อย่างไรก็ตาม นายกฯจะเดินทางกลับไทยในเวลา 22.40 น. วันเดียวกันนี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้