วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' รอถก ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ำ ทำ ม.44 วางบุคลากร ปัดยุบรวม

"วิษณุ" นัดหารือ "ผอ.สทนช.-กรมชลฯ-ทรัพยากรน้ำ" 12 ม.ค.นี้ พร้อมร่วมทำคำสั่ง ม.44 จัดการคน-งานใน สนง.ใหม่ ยันไม่ใช้วิธียุบรวมหน่วยงานใด

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 61 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่เกี่ยวกับการจัดสรรภารกิจและบุคคลของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานธุรการ เพราะหลังจากจัดตั้ง สทนช.ขึ้นมาเมื่อเดือน ต.ค. 2560 ตอนนี้ใช้พื้นที่ภายในอาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) ตั้งเป็นสำนักงานไปก่อน และมีอดีตอธิบดีกรมชลประทานมาเป็นผู้อำนวยการ สทนช.ขณะที่อัตรากำลังคนในหน่วยงานใหม่นี้มีประมาณ 200 กว่าคน แม้เริ่มทำงานไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีคนเข้ามาร่วมทำงานเพื่อเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำ เพราะเกิดปัญหาการนำคนเข้ามาทำงาน ที่จะต้องเอามาจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ โดยเราจะไม่มีการโอน หรือยุบรวมหน่วยงานใดเข้ามา

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า สำหรับคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับใหม่ ใช้เวลาจัดทำอีกสักระยะหนึ่ง เพราะต้องพิจารณาอีกหลายอย่าง โดยตนนัดประชุมร่วมกับ ผอ.สทนช. อธิบดีกรมชลประทาน และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 12 ม.ค.นี้ สำหรับการนำคนมาทำงานในหน่วยงานนี้ เราไม่ใช้การบีบบังคับฝ่าฝืนความสมัครใจของคน แต่ใช้การสร้างมูลเหตุจูงใจ โดยจะเลือกว่าจะเอาแผนกงานอะไรบ้างไปอยู่ใน สทนช. ซึ่งจะทำให้คนในแผนกนั้นต้องมาด้วย แต่ถ้ามีบางคนที่ยังไม่อยากมาเต็มตัว เราจะใช้วิธียืมตัวมาช่วยราชการก่อน เป็นเวลา 180 วัน เผื่อจะชอบการทำงานที่ใหม่และอยู่ต่อไปเลย แต่หากครบกำหนดเวลาการยืมตัวแล้ว บุคคลนั้นยังไม่ชอบ ก็สามารถกลับไปต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตนเห็นใจต่อกรณีของบางคนที่อาจเกิดความไม่สะดวกจากการถูกย้ายจากหน่วยงานเดิมมาอยู่ใน สทนช.จึงเลือกวิธีการให้เขามาช่วยงาน

เมื่อถามว่า จะมีการเลื่อนขั้นการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ ที่ถูกยืมตัวมาช่วยราชการด้วยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า อาจมีได้แค่บางคน แต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นกับทุกคน เพราะตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำเป็นซี 10 แต่รองอธิบดีเป็นซี 9 ขณะที่กรณีของ สทนช.นั้น ผู้อำนวยการเป็นซี 11 รอง ผอ.เป็นซี 10 อย่างนี้เป็นการโตตามสายงาน แต่คงไม่สามารถทำอย่างนี้ให้กับทุกคนได้

เมื่อถามว่า จะจัดระบบงานและกำลังคนของ สทนช.ได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อใด นายวิษณุ กล่าวว่า คงใช้เวลาไม่นาน เพราะมีกำหนดเวลาไว้แล้ว หลังจากคำสั่งฉบับใหม่นี้ออกมาเมื่อใด ผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีแนบท้ายของคำสั่งนี้ ก็จะต้องมาช่วยราชการใน สทนช.ทันที แต่หากอยู่ครบ 6 เดือนแล้ว คนเหล่านั้นกลับหน่วยเดิมไปทั้งหมด สทนช.มีหน้าที่ต้องไปหาคนมาใหม่

"วิษณุ" นัดหารือ "ผอ.สทนช.-กรมชลฯ-ทรัพยากรน้ำ" 12 ม.ค.นี้ พร้อมร่วมทำคำสั่ง ม.44 จัดการคน-งานใน สนง.ใหม่ ยันไม่ใช้วิธียุบรวมหน่วยงานใด 10 ม.ค. 2561 14:49 10 ม.ค. 2561 17:56 ไทยรัฐ