วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แอลกอฮอล์ส่งผลอย่างไรต่อเซลล์ต้นกำเนิด

องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer–IARC) เป็น หน่วยงานย่อยขององค์การอนามัยโลก ได้จำแนกให้แอลกอฮอล์เป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่มที่ 1 คือสาเหตุของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในมนุษย์ และเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการด้านอณูชีววิทยาแห่งสภาวิจัยการแพทย์ ในเมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ก็ให้ความเห็นที่สอดคล้องว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จะก่อให้เกิดสารเคมีอันตรายต่อร่างกาย และอาจสร้างความเสียหายทางพันธุกรรมอย่างถาวรในดีเอ็นเอของเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ (stem cell) ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

จากการทดลองวิจัยกับหนูในห้องปฏิบัติการ ด้วยการให้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เจือจาง จากนั้นก็วิเคราะห์โครโมโซมและการจัดลำดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบความเสียหายทางพันธุกรรมที่เกิดจากสารอะเซตาลดีไฮด์ (Zacetaldehyde) พบว่าสารดังกล่าวสามารถทำลายดีเอ็นเอภายในเซลล์เม็ดเลือดของหนู โดยเปลี่ยนลำดับดีเอ็นเอภายในเซลล์เหล่านี้อย่างถาวร นั่นหมายความว่าเมื่อเซลล์ต้นกำเนิดที่มีสุขภาพดี กลายมามีความบกพร่องก็จะทำให้ก่อเกิดเซลล์มะเร็งตามมา

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเผยว่าเซลล์นั้นมีกระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอ โดยจะช่วยแก้ไขส่วนที่มีความเสียหายของดีเอ็นเอ แต่ในบางกรณีและบางคนกระบวนการซ่อมแซมดังกล่าวอาจไม่ทำงาน หรือไม่สามารถซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีส่วนทำให้ระบบซ่อมแซมดีเอ็นเอไม่สมบูรณ์.

องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer–IARC) เป็น หน่วยงานย่อยขององค์การอนามัยโลก ได้จำแนกให้แอลกอฮอล์เป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่มที่ 1... 10 ม.ค. 2561 13:51 10 ม.ค. 2561 13:51 ไทยรัฐ