วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครูมุกดาหาร ยื่นหนังสือ จี้ 5 ข้อ สอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ่ายปันผลน้อย

ประธานสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.มุกดาหาร ยื่นหนังสือ ยก 5 ข้อ จี้ ตรวจสอบ ข้องใจสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด มีพฤติกรรมไม่โปร่งใส ข้องใจจ่ายปันผลน้อย 

จากกรณีครูมุกดาหารจี้สอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ที่มีพฤติกรรมไม่โปร่งใส ครู 3,500 คน เดือดร้อนเกี่ยวกับเงินปันผลสหกรณ์ฯ นั้น เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ ประธานสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.มุกดาหาร แจ้งว่า จะยื่นหนังสือเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูมุกดาหาร จำกัด ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ม.ค.61 นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ ประธานสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.มุกดาหาร ได้นำคณะกรรมการสภาครูฯ และครูที่เป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จำนวน 500 คน (ที่ว่างเว้นจากการสอน) เพื่อเดินทางและถือป้ายประท้วง พากันบุกยื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.มุกดาหาร

โดยนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ติดราชการสำคัญ ได้มอบหมายให้ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เดินทางลงมารับหนังสือแทน ในข้อเรียกร้อง จำนวน 5 ข้อ

1. ให้เปิดเผยรายชื่อลูกหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหารทุกคนที่เป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้สงสัยจะสูญ 2. ขอให้นายทะเบียน/ผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน"งบประมาณที่ตั้งไว้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญ"ตั้งแต่หลังจากผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจเสร็จสิ้นและมีการรับรองแล้ว(ก่อนปันผลและหลังปันผล) ว่า ได้นำไปจ่ายให้ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้สงสัยจะสูญรายใดบ้างแล้ว และนำมารายงานให้สมาชิกทราบอย่างเปิดเผยโปร่งใสโดยทั่วกันด้วย 3. สหกรณ์ฯ แก้ข้อบังคับไม่ชอบด้วยหลักการและเหตุผลเรื่องการพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการฯ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2560 จากเดิม "อายุครบ 60 ปี หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง" แก้เป็น "ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง" แสดงว่า อายุเกิน 60 ปี ก็สามารถเป็นผู้จัดการได้ หรือแก้เพื่อประโยชน์อะไร 4. ขอให้ตรวจสอบงบประมาณที่สหกรณ์ฯ ตั้งไว้ "รอจ่าย" ในรอบปีตั้งไว้เท่าไรใช้จ่ายอะไรบ้าง เหลือเท่าไรต้องบันทึกรายงานสมาชิกฯด้วย และ 5. ขอให้ตรวจสอบการอนุมัติเงินให้กู้แก่สมาชิกผิดระเบียบ/ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร หรือไม่อย่างไร

หลังจากนั้น นายสมประดิษฐ ไตรยวงค์ ประธานสภาครูฯ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ได้พากันไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง จำนวน 5 ข้อ ดังกล่าว กับเจ้าหน้าที่ทหารกองบังคับการรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มุกดาหาร อีกทีหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานเพื่อเดินหน้ากันเรียกร้องให้ประสบความสำเร็จตามที่พากันตั้งใจไว้ และจากนั้น นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ ประธานสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.มุกดาหาร ได้นัดประชุมแกนนำฯ เพื่อร่วมวางแผนการทำงานฯว่าจะพากันไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบกันต่อไปหรือไม่กันต่อไปอีกทอดหนึ่งกันอีกด้วย (ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนนาโปโคกสุวรรณ อ.เมือง จ.มุกดาหาร)

ด้านนายโสภณ แก่นงาม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เปิดเผยว่าในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.61 เวลา 08.00 น. ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร ตนเองได้นัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เพื่อจะได้ประชุมทำการชี้แจงข้อเรียกร้องหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัดฯ ทุกท่านได้ทราบและตนเองมีเอกสารพร้อมที่จะนำมาชี้แจงกันได้กันอีกด้วยในทุกๆ ปัญหา.

ประธานสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.มุกดาหาร ยื่นหนังสือ ยก 5 ข้อ จี้ ตรวจสอบ ข้องใจสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด มีพฤติกรรมไม่โปร่งใส ข้องใจจ่ายปันผลน้อย 10 ม.ค. 2561 12:32 10 ม.ค. 2561 13:22 ไทยรัฐ