วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมธนาคารไทย กำชับแบงก์เข้มงวดตรวจสอบตัวตน ป้องกันสวมรอยเปิดบัญชี

สมาคมธนาคารไทย ชี้แจง หลังสาววัย 24 ถูกมิจฉาชีพล้วงกระเป๋า นำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคารลวงประชาชน ย้ำที่ผ่านมาออกระเบียบกฎเกณฑ์ตามมาตรฐาน กำชับพนักงานระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น เข้มงวดตรวจสอบตัวตน...

จากกรณี สาววัย 24 ถูกมิจฉาชีพล้วงกระเป๋า นำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร 7 ธนาคาร จำนวน 9 บัญชี ลวงประชาชนให้โอนเงินร่วมทำธุรกิจ โดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่อง ตกเป็นผู้ต้องหาฉ้อโกง ซึ่งผู้เสียหายได้ร้องเรียนผ่านสื่อ

ล่าสุด สมาคมธนาคารไทยได้ชี้แจงข้อมูลว่า ธนาคารสมาชิกของสมาคมฯ ทุกธนาคาร ได้มีการออกระเบียบในการเปิดบัญชีเงินฝาก และในการยืนยันตัวตนของผู้มาเปิดบัญชี ซึ่งระเบียบและกฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎเกณฑ์ของทางราชการ นอกจากนี้ ในทุกสาขาของธนาคารได้มีป้ายเตือน การรับเปิดบัญชีแทนถือเป็นความผิดทางกฎหมาย

ทั้งนี้การเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดให้ลูกค้าแสดงตน โดยให้แสดงข้อมูลและหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพ ตามประกาศของทางการ

2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการแสดงตน โดยตรวจสอบบัตรผ่านเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการอ่านบัตรประชาชน ปรากฏตรงกับข้อมูลบนหน้าบัตรประชาชน

3. ตรวจสอบตัวตนของลูกค้ากับบัตรประชาชนที่นำมาเปิดบัญชี (ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน)

4. ตรวจสอบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าบนใบคำขอเปิดบัญชี ว่าตรงกับข้อมูลบนหน้าบัตรประชาชน

เมื่อธนาคารได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงจะดำเนินการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้ ธนาคารที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคาร รวมถึงให้ความร่วมมือกับทางราชการในการดำเนินการสอบสวนหาผู้กระทำผิด และจะมีการดำเนินการเพื่อดูแล และหาข้อสรุปที่เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารสมาชิกได้มีการสื่อความเน้นย้ำ และกำชับการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และให้มีความรอบคอบ และความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้มีมาตรการการสื่อสารชี้แจง และขอความร่วมมือลูกค้าถึงความจำเป็นในการเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบตัวตน เมื่อเข้ามาเปิดบัญชี และใช้บริการภายในธนาคาร

นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้มีชมรมตรวจสอบและป้องกันทุจริต ซึ่งเป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และทำงานร่วมกันในการที่ป้องกัน ลด และยับยั้งโอกาสการกระทำทุจริตทางการเงินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น สำหรับข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ดังนี้

1. จัดเก็บรักษาบัตรประชาชน และข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัย

2. พกบัตรประจำตัวประชาชนในการเป๋าสตางค์ที่ใช้บ่อยๆ และสามารถเก็บได้ง่าย

3. หมั่นสำรวจดูเสมอๆ ว่าบัตรประจำตัวประชาชนนั้น ยังถูกเก็บอย่างปลอดภัย

4. หากบัตรประจำตัวประชาชนหาย ควรรีบไปขอทำบัตรทดแทนโดยเร็ว

5. ไม่ควรมอบบัตรประชาชนไปให้บุคคลอื่นไปทำธุรกรรมแทน

6. การให้สำเนาบัตรประชาชนเพื่อการทำธุรกรรม ควรขีดคร่อม และเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

7. การยินยอมรับเปิดบัญชีเพื่อให้บุคคลอื่นใช้แทนเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ สมาคมฯ และธนาคารสมาชิกทุกธนาคารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญอย่างมากต่อการบริการ และความปลอดภัยที่มีต่อลูกค้าของธนาคาร พร้อมทั้งได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง.

สมาคมธนาคารไทย ชี้แจง หลังสาววัย 24 ถูกมิจฉาชีพล้วงกระเป๋า นำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคารลวงประชาชน ย้ำที่ผ่านมาออกระเบียบกฎเกณฑ์ตามมาตรฐาน กำชับพนักงานระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น เข้มงวดตรวจสอบตัวตน... 10 ม.ค. 2561 11:01 10 ม.ค. 2561 11:59 ไทยรัฐ