วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพิ่มสิทธิเช่าดึงนักลงทุน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ์ พ.ศ. ...เพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้เช่าที่มีการทำสัญญากันไว้ ซึ่งกฎหมายในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเรื่องการเช่าและสิทธิการเช่า ในขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์ เปิดทางให้ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้เช่า ไปทำสัญญาระหว่างกันที่กรมที่ดินเพื่อให้ผู้เช่านำทรัพย์สินนั้นออกให้เช่าสิทธิ์ ขาย หรือโอนสิทธิ์ หรือตกทอดแก่ทายาทได้ และนำไปใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยการจำนองได้ โดยมีกำหนดเวลาไม่เกิน 30 ปี รวมถึงสิทธิอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหลายรายการ

“กฎหมายฉบับนี้จะสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือนักธุรกิจที่จะนำเงินเข้ามาลงทุนหรือประกอบอาชีพในประเทศให้สามารถใช้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ได้สะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าและเกิดสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม”

ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กฎหมายนี้ ออกมาหลังจากที่พบว่ามาตรการให้ต่างชาติมีสิทธิครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ได้นานถึง 99 ปีนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร โดยล่าสุดมีต่างชาติให้ความสนใจเพียงแค่ 6 รายเท่านั้น.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ์ พ.ศ. ...เพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 10 ม.ค. 2561 08:29 10 ม.ค. 2561 09:24 ไทยรัฐ