วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดันหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน

ดันหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน

  • Share:

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า มก.กำลังร่างหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน และเตรียมเสนอสภา มก.อนุมัติ โดยเป็นหลักสูตรทางด้านวิชาชีพ เน้นการปฏิบัติและการคิดแก้ปัญหาในสถานที่จริง โดยแบ่งเป็น 1.หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับนักเรียน ม.6 โดยมีโครงสร้างการเรียนเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เรียนการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ส่วนที่ 2 เรียนวิชาเฉพาะที่บูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยมีให้เลือกเป็น 5 ชุดวิชา 20 หน่วยกิต และส่วนที่ 3 การเรียนวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต ทั้งนี้ในการเรียนหลักสูตรนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องเรียน 4 ปี ถ้าเรียนครบหน่วยกิตก็จบได้ก่อน 2.หลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว หรือคนที่ต้องการความรู้ ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เมื่อเรียนจบจะได้ประกาศนียบัตร หรือถ้าต้องการใบปริญญาก็ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้