วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมการกงสุลเปิดตัว "กรมการกงสุลสัญจร" ครั้งที่ 1 จ.ตาก

กรมการกงสุลเดินหน้าให้บริการประชาชนนอกที่ตั้ง โดยประเดิมโครงการ "กรมการกงสุลสัญจร" ครั้งที่ 1 ใน จ.ตาก นำบริการพร้อมรับฟังเสียงจากพื้นที่...

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารกรมการกงสุลลงพื้นที่เปิดตัวกิจกรรมกรมการกงสุลสัญจรครั้งที่แรกในพื้นที่ จ.ตาก ระหว่างวันที่ 8-12 ม.ค.256 มีวัตถุประสงค์คือ ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนรวมทั้งจับมือกับหน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างบริการด้านกงสุลที่ดี ทั่วถึงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเหตุผลเลือก จ.ตากเป็นจังหวัดแรกเนื่องจากเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศและประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ ทำให้มีประเด็นเกี่ยวข้องกับงานด้านการกงสุลสามารถขยายต่อยอดเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ได้มาก

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ 1. การลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารกรมการกงสุลเพื่อรับฟังข้อมูล ปัญหาและหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัด ทั้งในประเด็นความร่วมมือเชิงนโยบาย และการปฏิบัติที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการประกอบธุรกิจในพื้นที่ รวมถึงการรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกด้านการผ่านแดนระหว่างไทยกับเมียนมา ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและมติ ครม.เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560

2. การให้บริการแก่ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่ 8-12 ม.ค.2561 รวม 5 วัน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก

3. การให้ข้อมูลความรู้แก่คนไทยในพื้นที่เรื่องการเตรียมตัวไปทำงาน การศึกษาต่อและการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพื่อไม่ให้คนไทยตกเป็นเหยื่อได้รับอันตราย รวมทั้งได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและโดยตรงจากเจ้าหน้าที่

อย่างไรก็ตาม นอกจากการหารือกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ จ.ตาก สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก รวมทั้งภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น จ.ตาก แล้ว ยังมีการบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเดินทางศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองตากและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จทางด้านแรงงาน สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม แม่สอด

นายชาตรี กล่าวว่า วันนี้มาฟังข้อมูลจากภาคเอกชนโดยตรง ทั้งสภาอุตสาหกรรม หอการค้า ผู้แทนการท่องเที่ยว ว่าติดขัดข้อจำกัดอะไร ต้องการให้ภาคราชการสนับสนุนอย่างไร

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ขอบคุณกรมการกงสุลที่ได้มาให้บริการกับประชาชนถึงบันไดบ้านเรื่องการทำหนังสือเดินทาง รวมทั้งมาให้ข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับภาคเอกชน เพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมช่วยกันผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เข้าสู่ระดับนานาชาติต่อไป.

ในขณะที่ช่วงบ่าย คณะกรมการกงสุล ได้เดินทางติดตามการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน มีนางเบญจวรรณ จันทร์ภูมิ ผช.จัดหางานจังหวัดตาก นายอุบล แมลงภู่ หัวหน้า สนง.จัดหางานจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชมการจัดทำเอกสารในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยังไม่พบการปลอมแปลงเอกสารการพิสูจน์สัญชาติเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการเข้มงวดและตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งฝ่ายเมียนมา มีการเข้มงวดตรวจสอบเอกสารป้องกันการปลอมแปลงเช่นเดียวกับไทย นอกจากนี้ในส่วนการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ วันนี้เป็นวันที่ 3 ปรากฏจนถึงขณะนี้ มีผู้มาทำหนังสือเดินทางแล้วกว่า 1,500 ราย

กรมการกงสุลเดินหน้าให้บริการประชาชนนอกที่ตั้ง โดยประเดิมโครงการ "กรมการกงสุลสัญจร" ครั้งที่ 1 ใน จ.ตาก นำบริการพร้อมรับฟังเสียงจากพื้นที่... 9 ม.ค. 2561 17:28 10 ม.ค. 2561 18:47 ไทยรัฐ