วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดอาจช่วยรักษาโรคหนังแข็ง

เมื่อเร็วๆนี้มีผลวิจัยรายงานในวารสารการแพทย์นิว อิงแลนด์ โดยศาสตราจารย์แพทย์และเซลล์บำบัดจากมหาวิทยาลัยดุค ในเมืองเดอแรม รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวทางใหม่ๆในการรักษาโรคสเคลอโรเดอร์มา (Scleroderma) หรือโรคหนังแข็ง ซึ่งเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดความแข็งที่ผิวหนังและอวัยวะบางส่วนถูกทำลายลง เช่น ปอด

นักวิจัยเผยว่าการปลูกถ่ายสเตมเซลล์ (stem cell transplant) หรือปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจะช่วยยืดอายุของผู้ที่เป็นโรคผิวหนังแข็ง และน่าจะดีกว่าการใช้ยาบำบัดระยะยาว จากการสุ่มเลือกผู้ป่วยที่เป็นโรคหนังแข็งในสหรัฐอเมริกา-แคนาดา จำนวน 36 ราย มารับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด โดยผู้ป่วยต้องมีประวัติการรักษาด้วยเคมีบำบัดขนาดสูงและได้รับการฉายรังสีทั่วร่างกายเพื่อกำจัดระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง นอกจากนี้ยังสุ่มผู้ป่วยอีก 39 รายให้รักษาด้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์ (cyclophosphamide) รายเดือน 12 เดือน ซึ่งเป็นวิธีการรักษาระบบภูมิคุ้มกันแบบดั้งเดิมสำหรับโรคหนังแข็งที่อยู่ในขั้นรุนแรง

ผลการวิจัยพบอัตราการรอดชีวิตหลังการปลูกถ่ายเซลล์โดยรวม 72 เดือนอยู่ที่ 86% เมื่อเทียบกับ 51% ของผู้ที่รักษาด้วยยา แสดงให้เห็นว่าคนที่มีภาวะโรคหนังแข็งจะมีอาการดีขึ้นและอาจมีอายุยาวขึ้น แต่นักวิจัยก็ยังกังวลว่าการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดนั้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หลังจาก 54 เดือนพบว่า 3% ของผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดได้เสียชีวิตลง แต่ในกลุ่มที่รักษาด้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์ไม่มีการเสียชีวิต ดังนั้น ผู้ป่วยและแพทย์ต้องชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่ามีประชากร 2,500,000 คนทั่วโลกเป็นโรคผิวหนังแข็งและส่วนใหญ่มักพบในสตรีวัยเจริญพันธุ์.

เมื่อเร็วๆนี้มีผลวิจัยรายงานในวารสารการแพทย์นิว อิงแลนด์ โดยศาสตราจารย์แพทย์และเซลล์บำบัดจากมหาวิทยาลัยดุค ในเมืองเดอแรม รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 9 ม.ค. 2561 16:24 9 ม.ค. 2561 16:24 ไทยรัฐ