วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันถั่วลายเสือ...จีไอแม่ฮ่องสอน

โดย สะ-เล-เต

“ถั่วลายเสือ” หรือ “ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2” ปลูกกันมานานในภาคเหนือ มีชื่อเรียกหลากหลาย ถั่วราชินี, ถั่วพระราชทาน, ถั่วจัมโบ้ลาย

ลักษณะเด่น เมื่อแกะเมล็ดออกจากฝัก จะมีเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วคล้ายกับลายเสือโคร่ง รูปร่างฝักสวย มีเมล็ด 2-4 ต่อฝัก รสชาติค่อนข้างหวาน กรอบนุ่มกว่าถั่วลิสงทั่วไป

แม้จะมีชื่อทางการ “ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2” แต่กลับปลูกได้ดีในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จนชาวบ้านยึดเป็นอาชีพหลัก เพราะถั่วลายเสือชอบอากาศเย็น ชอบดินร่วน หรือร่วนเหนียว แบบเดียวกับแม่ฮ่องสอน

สามารถปลูกได้ปีละ 2 รอบ ระยะเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 90-100 วัน ผลผลิตฝักสดเฉลี่ยไร่ละ 580 กก. ต้นทุนไร่ละประมาณ 35,000 บาท แต่ขายได้ครอปละประมาณ 100,000 บาท มีพ่อค้ามารับซื้อถึงไร่

“ถั่วลายเสือปลูกค่อนข้างง่าย เหมาะกับพื้นที่แม่ฮ่องสอน โรคและแมลงค่อนข้างน้อย เกษตรกรเลยปลูกแบบธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งยาหรือสารเคมีใดๆ ทำให้แทบไม่ต้องสิ้นเปลืองต้นทุน เมื่อเก็บผลผลิตแล้วไถกลบบำรุงดิน บางฤดูกาลเกษตรกรยังมีรายได้จากการขายต้นถั่วยกแปลง แปลงละ 1,000-2,000 บาท ให้กับเพื่อนเกษตรกรนำไปทำปุ๋ยหมัก” เธียรชัย แซ่จู สมาชิกกลุ่มพัฒนาสินค้าเกษตรบ้านหนองผาจ้ำ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน อธิบายเพิ่มเติม

ปี 2559 เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลายเสือประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ สภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยแนะนำให้เกษตรกรรวมกลุ่มกลายเป็น “กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรหนองผาจ้ำ” มีสมาชิก 30 ราย พัฒนาสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

พร้อมกันนี้สภาเกษตรกรจังหวัดฯ ยังเตรียมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอตรารับรอง GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับถั่วลายเสือ ให้เป็นสินค้าประจำถิ่นของจังหวัด เพื่อยกระดับสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือ

หวังเพิ่มมูลค่าในอนาคต เพื่อเป็นใบเบิกทางให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรหนองผาจ้ำก้าวสู่ธุรกิจ SME ในขั้นต่อไป.

สะ–เล–เต

“ถั่วลายเสือ” หรือ “ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2” ปลูกกันมานานในภาคเหนือ มีชื่อเรียกหลากหลาย ถั่วราชินี, ถั่วพระราชทาน, ถั่วจัมโบ้ลาย 9 ม.ค. 2561 15:02 9 ม.ค. 2561 15:02 ไทยรัฐ