วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบลูกวัวแคระที่อุบลฯ เกิดมามี 5 ลักษณะเด่น แสดงถึงการเป็นพญาวัว (คลิป)

พบลูกวัวที่ชูวิทย์ฟาร์ม จ.อุบลราชธานี มีลักษณะเด่น 5 อย่างครบ ที่แสดงถึงการเป็นพญาวัว เจ้าของไม่ยอมขายจะเลี้ยงดูไว้ตลอดชีวิต ของวัวเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว...

ที่จังหวัดอุบลราชธานีมีข่าวฮือฮาของคนท้องถิ่นว่า มีแม่วัวพันธ์ุแคระเป็นวัวพันธุ์บราห์มันที่ไปผสมพันธ์ุกับพ่อวัวที่มีความพิเศษมี 5 ขา ได้ออกลูกมามีลักษณะพิเศษที่มีลักษณะเป็นพญาวัว ซึ่งมีเพียง 1 ในล้านหรืออาจจะในหลายล้านที่จะพบได้ ซึ่งลูกวัวตัวนี้เป็นลูกวัวที่เกิดในฟาร์มของนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่ประชาชนทราบข่าวว่ามีพญาวัวเกิดขึ้นในฟาร์มแห่งนี้ได้มีการเดินทางมาดูพญาวัวกันอย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวได้ไปตรวจสอบพบว่า ลูกวัวลักษณะเด่นที่คนโบราณได้บอกกล่าวต่อกันมา โดยลูกวัวดังกล่าวมีความพิเศษ คือ ลักษณะเด่น 5 อย่าง ได้แก่ 1. ขากำไร คือ ขาขาวตั้งแต่กีบเท้าขึ้นไปทั้งสี่ข้าง 2. หน้าแด่น คือ หน้าด่างเป็นรูปใบโพธิ์ 3. หางดอก คือ หางขาว 4. ปากคาบแก้ว คือ ปากขาวจมูกขาว และ 5. ตะโหนกด่าง เป็นลักษณะที่มีเฉพาะพญาวัว ตามความเชื่อโบราณ โดยได้บอกไว้ว่าหากบ้านใดมีวัวหรือควายตกลูกมาเป็นลักษณะดังกล่าว ต้องเลี้ยงดูให้ดี ห้ามซื้อขาย กินเนื้อ แต่สามารถใช้แรงงานได้ เป็นสัตว์ที่ให้คุณกับเจ้าของ ต้องเลี้ยงกันจนกว่าจะตายกันไปข้าง และเมื่อตายแล้วต้องถลกหนัง/เขา ถวายวัด เพื่อทางวัดจะใช้หุ้มกลองเพล หรือเสียดายเก็บเขาไว้ดูต่างหน้าที่บ้านก็ได้

ด้าน นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เจ้าของพญาวัว กล่าวว่า ลูกวัวตัวนี้ที่เกิดที่ฟาร์มของตนเอง ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคดีที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัว ซึ่งตนเองจะไม่ขายวัวตัวนี้ จะเลี้ยงจนถึงอายุขัยของเขา เพราะพญาวัวที่มีลักษณะครบทั้ง 5 อย่างนี้มีน้อยมาก เป็น 1 ในล้านที่จะมีให้เห็น โดยเฉพาะใบหน้าของวัวตัวนี้เป็นรูปของใบโพธิ์น้อยนักจะมี ที่เคยเห็นมาจะเป็นสีขาวไม่เป็นรูปใบโพธิ์อย่างนี้ ลูกวัวตัวนี้มีอายุ 10 วัน ซึ่งได้ตั้งชื่อพญาวัวตัวนี้ชื่อว่า เพชร

นอกจากจะมีวัวตัวนี้แล้ว ยังมีวัวอีกหลายตัวที่ตนเองซื้อมาเลี้ยงดูส่วนใหญ่เป็นวัวที่เกิดมาลักษณะพิเศษ เช่น วัวแคระ วัวที่มี 5 ขา และวัว 6 ขา ส่วนใหญ่วัวพวกนี้จะไปซื้อมาจากตลาดนัดโคกระบือ ซื้อมาเพื่อจะเลี้ยงดูให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวไม่ถูกฆ่า ดังนั้นที่ฟาร์มของตนเองจึงมีวัวและควายที่มีลักษณะพิเศษนี้อยู่เป็นจำนวนมาก

พบลูกวัวที่ชูวิทย์ฟาร์ม จ.อุบลราชธานี มีลักษณะเด่น 5 อย่างครบ ที่แสดงถึงการเป็นพญาวัว เจ้าของไม่ยอมขายจะเลี้ยงดูไว้ตลอดชีวิตของวัวเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว... 9 ม.ค. 2561 14:50 10 ม.ค. 2561 16:31 ไทยรัฐ