วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พช.อุตรดิตถ์ เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ขานรับนโยบาย รบ.

พช.อุตรดิตถ์ เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ขานรับนโยบาย รบ.

  • Share:

พช.อุตรดิตถ์ ขานรับนโยบายรัฐบาล เปิดแล้ว "ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด" เดินหน้าขยายตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่ให้ผู้ค้า เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน

วานนี้ (8 ม.ค.61) นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 61 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งตลาดประชารัฐของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP เด่นของจังหวัดและสินค้าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยความร่วมมือของจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนเพื่อจำหน่ายในตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัด จำนวน 16 ราย และผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายในงาน จำนวน 32 ราย รวมทั้งสิ้น 48 ราย คาดว่าจะมียอดจำหน่ายตลอดงานไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ทุกจังหวัด (76 จังหวัด) และทุกอำเภอ (878 อำเภอ) โดยทำงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน และเพื่อให้ได้รับบริการและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ กล่าวด้วยว่า ตลาดประชารัฐ โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น ทั้งผู้ประกอบการสินค้าเกษตร โอทอป เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย เป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

สำหรับตลาดประชารัฐ 9 ประเภทดังกล่าว ประกอบไปด้วย 1. ตลาดประชารัฐ Green Market 2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข 5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 6. ตลาดประชารัฐ Modern Trade 7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 8. ตลาดประชารัฐต้องชม 9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้