วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“บัญญัติ” นักการเมือง

มีนักการเมืองหลายคนเรียกร้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังจากที่ประกาศเป็นนักการเมืองเต็มตัว และพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก ไม่ควรใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 เพื่อออกคำสั่งที่มีผลงานทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการ ควรทำตัวเหมือนกับนักการเมืองอื่นๆ ไม่ใช่นักการเมืองหัวหน้าคณะรัฐประหาร

เมื่อประกาศตนเป็นนักการเมือง และพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกเท่ากับเป็น “คู่แข่ง” ของพรรคการเมืองอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ จึงควรปฏิบัติตาม “บัญญัติ” ของนักการเมืองหลายประการ เริ่มด้วยการยึดถือหลักนิติธรรม ถือว่ากฎหมายเป็นใหญ่เหนือคน ไม่ใช่คนอยู่เหนือกฎหมาย มีอำนาจออกคำสั่งเป็นกฎหมายได้ตามใจชอบ

ประการต่อไปจะต้องมีขันติธรรมหรือความอดทนอย่างยิ่ง พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่าง รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในและนอกสภา ทั้งจากนักการเมือง ประชาชน และสื่อมวลชน และต้องยอมรับการตรวจสอบทั้งจากนักการเมือง จากประชาชน สื่อมวลชน กระบวนการยุติธรรม และองค์กรอิสระ และเมื่อได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยิ่งถูกตรวจสอบเข้มข้น

นายกรัฐมนตรีจะต้องถูก ส.ส.ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถาม ซักฟอกเกี่ยวกับการ บริหารราชการแผ่นดิน ถูกเปิดอภิปรายในสภา ด้วยคารมที่ดุเดือดเผ็ดร้อนจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน นายกรัฐมนตรีจะต้องยิ้มสู้ และลุกขึ้นชี้แจงหรือตอบโต้อย่างใจเย็น หักล้างด้วยข้อมูลและเหตุผลที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎร อาจถูกลงมติล้มกลางสภา

กลุ่มผู้สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี เสนอแนะให้ยึดแบบอย่าง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ หรือ “เปรมโมเดล” ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศ ระหว่างปี 2523 ถึง 2531 แต่ต้องไม่ลืมว่าสถานการณ์ขณะนั้นกับขณะนี้ต่างกัน ทั้งด้านการเมืองและกฎหมาย แม้รัฐธรรมนูญ 2521 กับ 2560 จะเป็น “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” เหมือนกันแต่ต่างกัน

รัฐธรรมนูญ 2521 ให้รัฐบาลคณะรัฐประหารแต่งตั้ง ส.ว. และมีอำนาจร่วมลงมติออกเสียงในเรื่องสำคัญๆร่วมกับ ส.ส. เช่น การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างกฎหมายสำคัญๆที่เป็นนโยบายรัฐบาล รวมทั้งร่วมลงมติเมื่อฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล แต่ฉบับปัจจุบัน 2560 ให้แต่งตั้ง 250 คน แต่มีอำนาจสำคัญแค่ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี

ส.ว. 250 คน อาจเป็นพรรคใหญ่สุดในสภา สามารถจับมือกับ ส.ส.บางส่วนเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ แต่ถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎร มีหวังถูก ส.ส.เสียงข้างมากรวมตัวเป็นฝ่ายค้าน ลงมติคว่ำร่างกฎหมายสำคัญๆจนรัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศได้ หรืออาจลงมติไม่ไว้วางใจล้มนายกรัฐมนตรี โดยที่ ส.ว.ไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้.

มีนักการเมืองหลายคนเรียกร้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังจากที่ประกาศเป็นนักการเมืองเต็มตัว และพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก ไม่ควรใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 9 ม.ค. 2561 10:04 9 ม.ค. 2561 10:04 ไทยรัฐ