วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สมคิด” ชูวิทยาศาสตร์ปั๊มรายได้งาม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปคิดโครงการที่จะสร้างความตื่นตัวอย่างมีพลังให้กับคนไทยมีแรงบันดาลใจต้องการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น ทั้งในส่วนของเด็กและพ่อแม่ โดยให้รู้ว่าเรียนไปแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร ซึ่งสามารถประกอบอาชีพทางด้านนวัตกรรม ชีวภาพ การทำระบบราง หรือมีช่องทางประกอบอาชีพด้วยตัวเอง การเรียนวิทยาศาสตร์ทำให้มีรายได้ดี เพราะสมัยนี้การเรียนวิทยาศาสตร์หมายถึงด้านเทคโนโลยีด้วย โดยเฉพาะคนที่รู้เรื่องดิจิทัลจะมีรายได้สูงมาก สูงกว่ารายได้ของวิศวกร ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจะทำหน้าที่คล้ายกับกระทรวงศึกษาฯที่จะเน้นให้เกิดแรงบันดาลใจในเด็กสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจะต้องระดมสมอง ที่จะทำอย่างไรให้เด็กไทยตื่นตัวเรื่องวิทยาศาสตร์กันทั้งประเทศ อาจจะสร้างโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นให้เด็กได้เรียนรู้และเกิดแรงบันดาลใจ สามารถที่จะร่วมมือกับเอกชน ซึ่งประเทศไทยมีอินเตอร์เน็ตไปถึงทุกหมู่บ้าน และต่อเชื่อมให้ถึงทุกโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต อาจให้โรงเรียนยืมโน้ตบุ๊กไปให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งโน้ตบุ๊กนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจะจัดซื้อมาให้ยืม”

นายสมคิด กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการที่ผลักดันให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทั้งแผนการปฏิรูปภาคเกษตรทั้งหมด การท่องเที่ยวที่ให้รายได้ลงไปสู่ท้องถิ่นระดับชุมชน ส่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯให้นำองค์ความรู้หรือโนว์ฮาวที่มีไปช่วยเสริม ซึ่งรัฐบาลมีกระบวนการจัดทำงบประมาณระบบพิเศษเพื่อให้เกิดการปฏิรูปภาคเกษตรและฐานรากหรือที่เรียกว่าบิ๊กร็อก โดยมีงบประมาณราว 8,000 ล้านบาท ที่ให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการมาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ จึงขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเข้าร่วมเสนอโครงการด้วย

ด้านนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จะเสนอของบประมาณบิ๊กร็อก รวม 14 โครงการ วงเงิน 3,349 ล้านบาท เช่น แผนงานขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก จะยกระดับสินค้าโอทอปในพื้นที่ 10 จังหวัดยากจน โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ หรือเนชั่นแนลไบโอแบงก์ เป็นต้น.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปคิดโครงการที่จะสร้างความตื่นตัวอย่างมีพลังให้กับคนไทยมีแรงบันดาลใจต้องการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น 9 ม.ค. 2561 07:39 9 ม.ค. 2561 09:13 ไทยรัฐ