วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดัชนีวัดศักยภาพประเทศผู้นำเข้า 168 ประเทศ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้จัดทำดัชนีวัดศักยภาพการนำเข้าของ 168 ประเทศ (Import Potential Index) หรือไอพีไอ ถือเป็นการจัดทำครั้งแรกของไทย โดยรวบรวมข้อมูลจาก 30 ตัวชี้วัด เช่น การค้า เศรษฐกิจมหภาค พบว่า ประเทศที่มีศักยภาพการนำเข้าสูงสุด 3 อันดับแรกของโลก ได้แก่ จีน สหรัฐฯ และอินเดีย แต่เมื่อแบ่งตามภูมิภาค พบว่า ประเทศที่มีศักยภาพนำเข้าสูงสุด 30 อันดับแรก เป็นประเทศในเอเชียถึง 10 ประเทศ เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ ฯลฯ และเป็นประเทศจากอาเซียน 5 ประเทศ คือ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จึงเป็นการสะท้อนถึงโอกาสที่ไทยจะขยายการค้า การส่งออก และการเจรจาที่จะเน้นนโยบายพันธมิตรทางการค้าได้

“เมื่อวิเคราะห์จากประเทศที่มีศักยภาพนำเข้าสูงสุด 120 อันดับแรกกับการส่งออกไทยไปยังประเทศดังกล่าว พบว่ามี 24 ประเทศ เช่น จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ฯลฯ ที่มีความสอดคล้องต่อการนำเข้า และ 96 ประเทศที่ไม่สอดคล้องต่อการนำเข้า แบ่งเป็น 51 ประเทศ ที่ไทยส่งออกได้ต่ำกว่าศักยภาพ เช่น อินเดีย เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ทั้งๆที่ประเทศเหล่านี้ มีศักยภาพอันดับต้นๆของโลก และอีก 45 ประเทศ ที่ไทยส่งออกได้สูงกว่าศักยภาพ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ดัชนีวัดศักยภาพการนำเข้าของ 168 ประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อให้เห็นช่องว่างของการส่งออกไปยังประเทศผู้นำเข้า และใช้วางแผนผลักดันเพื่อสนับสนุนการส่งออกไปยังประเทศนั้นๆ เป็นต้น”.

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้จัดทำดัชนีวัดศักยภาพการนำเข้าของ 168 ประเทศ 9 ม.ค. 2561 07:33 9 ม.ค. 2561 09:42 ไทยรัฐ