วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'มาร์ค'ชี้คำสั่ง คสช.53/2560 สองมาตรฐาน ลิดรอนสิทธิ์ ผิดกระบวนการ

'มาร์ค'ชี้คำสั่ง คสช.53/2560 สองมาตรฐาน ลิดรอนสิทธิ์ ผิดกระบวนการ

  • Share:

"อภิสิทธิ์" ชี้คำสั่งคสช. 53/2560 ลักลั่นสองมาตรฐาน เพิ่มภาระพรรคเก่า ย้ำลิดรอนสิทธิ์ ผิดกระบวนการ ชงยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินร้องศาล รธน.เมื่อวันที่ 8 ม.ค.61 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกฯ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการต้องถาม ถึงกรณีความคืบหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 53/2560 ว่า เบื้องต้นทีมกฎหมายของพรรคประชุม และจะยกร่างคำร้องในวันนี้ (8 มค.) โดยยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวระบุว่า หากสมาชิกพรรคการเมืองคนใดต้องการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นต่อ ให้สมาชิกพรรคทำหนังสือยืนยันแจ้งหัวหน้าพรรค แต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ติดต่อกับหน่วยงานอื่น
ให้สามารถติดต่อผ่านทางระบบสารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ช่องทางดังกล่าวกลับไม่ให้ใช้ในการติดต่อระหว่างหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรค

นอกจากนี้ สมาชิกพรรคแสดงหลักฐานว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งตนสงสัยว่าหลักฐานคืออะไร ทั้งหลักฐานที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลเสพยา ไม่เป็นบุคคลที่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น คิดว่าทั้งหมดมีลักษณะเป็นการลิดรอนสิทธิ์ และเป็นภาระเกินจำเป็นของคนที่จะเข้าเป็นสมาชิกพรรค อีกทั้งการแจ้งเรื่องราวให้แก่สมาชิกจำนวน 3 ล้านกว่าคนภายใน 30 วัน ถือเป็นภาระเกินจำเป็นของหัวหน้าพรรคด้วย ทั้งนี้ การแสดงหลักฐานบังคับใช้แต่กับพรรคการเมืองเก่า แต่สำหรับพรรคการเมืองใหม่ไม่ต้องแสดงหลักฐานใดๆ เลย

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรคสอง กำหนดให้การตรากฎหมายจะต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชน และต้องไม่ขัดกับกระบวนการตามปกติ ซึ่งกรณีนี้เป็นการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญเสียก่อน แต่สำหรับคำสั่ง คสช.ฉบับดังกล่าวไม่ได้ทำ ดังนั้น จึงขัดทั้งในแง่สิทธิเสรีภาพและกระบวนการ สำหรับข้อโต้แย้งว่าคำสั่ง คสช.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เพราะ คสช.คืออำนาจรัฏฐาธิปัตย์นั้น คิดว่าเมื่อมีรัฐธรรมนูญใหม่เท่ากับอำนาจมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวหมดสภาพไป ประกอบกับตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ไม่ได้เขียนรับรองการใช้อำนาจมาตรา 44 แสดงว่าสามารถโต้แย้งได้ อีกทั้งทุกคนต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ การใช้อำนาจหัวหน้าคสช. จึงต้องใช้ตามรัฐธรรมนูญด้วย ดังนั้น การออกคำสั่งคสช. ที่ 53/2560 จึงไม่เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา 44.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้