วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้นพบป้อมปราการอายุ 4,000 ปีในซีเรีย

(Credit: CNRS)

แหล่ง​ประวัติศาสตร์​ใน​ประเทศ​ซีเรีย​นับเป็น​พื้นที่​ที่​มี​การ​ค้น​พบ​ซาก​ที่​หลง​เหลือ​จาก​อารยธรรม​โบราณ​อยู่​บ่อย​ครั้ง และ​เมื่อ​เร็วๆนี้​นัก​วิจัย​จาก​ศูนย์วิจัย​วิทยาศาสตร์​แห่งชาติ​ฝรั่งเศส​และ​ผู้เชี่ยวชาญ​จาก​สำนักงาน​โบราณวัตถุ​และ​พิพิธภัณฑ์​แห่ง​ซีเรีย ซึ่ง​ได้​ทำ​งาน​ร่วม​กัน​ใน​ภารกิจ​ชื่อ “Marges arides de Syrie de Nord” ที่ทาง​ตะวันออก​ของ​เมือง​ฮะ​มา​ใน​ซีเรีย ได้​วิเคราะห์​ภาพ​ทางอากาศ​และ​ภาพ​จาก​ดาวเทียม  ​หลังจาก​ค้น​พบ​โครงสร้าง​กำแพง​อัน​กว้างใหญ่​ทาง​ตอน​เหนือ​ของ​ซีเรีย

กำแพง​ดัง​กล่าว​ถูก​ระบุ​ว่า​อยู่​ใน​ช่วง​กลาง​ยุค​สำริด ที่​เชื่อ​ว่า​เป็น​เครือ​ข่าย​ทางการ​ทหาร​ใน​ซีเรีย​โบราณ มี​ลักษณะ​เป็น​แนว​หิน​ทอด​ยาว​ซึ่ง​ออก​แบบ​มา​เพื่อ​ปกป้อง​พื้นที่​เขต​เมือง​และ​ชนบท โดย​ประกอบ​ด้วย​ป้อม​ปราการ​ขนาด​เล็ก หอคอย และ​ทาง​เดิน​ที่​มี​กำแพง​กั้น​ทอด​ยาว​ไป​ตาม​สันเขา​ที่​ครอบคลุม​ถึง​ตอน​กลาง​ของ​ซีเรีย

ทีม​นัก​วิจัย​อธิบาย​ว่า​โครงสร้าง​ของ​ป้อมปราการ​ดัง​กล่าว​สร้าง​ขึ้น​จาก​หิน​ภูเขาไฟ​ขนาด​ใหญ่​ที่​มี​ความ​สูง​หลาย​เมตร​วาง​เรียงราย​กัน โดย​แต่ละ​ป้อม​จะสามารถ​มอง​ออก​ไป​และ​คน​ภายนอก​ก็​มอง​เข้า​มา​ได้​เช่น​กัน ซึ่ง​เป็น​ลักษณะ​การ​จัด​รูป​แบบ​เพื่อ​ปกป้อง​ดิน​แดน​ที่​น่า​สนใจ​ไม่​น้อย.

แหล่ง​ประวัติศาสตร์​ใน​ประเทศ​ซีเรีย​นับเป็น​พื้นที่​ที่​มี​การ​ค้น​พบ​ซาก​ที่​หลง​เหลือ​จาก​อารยธรรม​โบราณ​อยู่​บ่อย​ครั้ง และ​เมื่อ​เร็วๆนี้​นัก​วิจัย​จาก​ศูนย์วิจัย​วิทยาศาสตร์​แห่งชาติ​ฝรั่งเศส​และ​ผู้เชี่ยวชาญ​... 8 ม.ค. 2561 13:56 8 ม.ค. 2561 14:05 ไทยรัฐ