วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่แจกแล้วเงิน! ชำแหละตัวช่วย บัตรคนจนเฟส 2 จะได้อะไรบ้าง

ประมวลข้อมูล และคาดการณ์ความช่วยเหลือจากภาครัฐที่จะมอบให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรคนจนเฟส 2 ลุ้นดีเดย์เดือน มี.ค.นี้...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการคนจนเฟส 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้วในเฟสแรก โดยคาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 9 ม.ค. 2561 ทั้งนี้ คาดว่ารายละเอียดของความช่วยเหลือจากภาครัฐจะมีรายละเอียด ดังนี้

1. ไม่แจกเงิน สำหรับซื้อสินค้า หรือใช้เป็นค่าบริการขนส่งสาธารณะ

2. เน้นสร้างทักษะอาชีพให้สามารถหารายได้เองได้มากขึ้น

3. ไม่ใช่ลักษณะการให้เปล่า

4. เร่ิมต้นโครงการเดือน มี.ค. 2561

5. กลุ่มเป้าหมายแรกของการช่วยเหลือ คือ กลุ่มผู้มีรายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาทต่อปี

6. กลุ่มเกษตรกรอาจได้รับการพัฒนาตามโปรแกรมเกษตรกรสมัยใหม่

7. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเมืองอาจสนับสนุนการค้าขายผ่านธุรกิจแฟรนไชส์

8. อาจสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคนจนเฟสแรกเอาไว้ มีจำนวน 11.4 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี 5.3 ล้านคน.

 

ประมวลข้อมูล และคาดการณ์ความช่วยเหลือจากภาครัฐที่จะมอบให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรคนจนเฟส 2 ลุ้นดีเดย์เดือน มี.ค.นี้... 8 ม.ค. 2561 09:38 8 ม.ค. 2561 09:58 ไทยรัฐ