วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัย “นวดไทย” ลดเกร็งกล้ามเนื้อขาช่วยเด็กซีพี

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิตได้เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานพยาบาลที่อยู่ในสังกัด 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการผู้ป่วยจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมทั้งศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของการนวดต่างๆ ในส่วนของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ โดยให้บริการ 48,000 ราย ต่อปี ในจำนวนนี้เป็นเด็กสมองพิการหรือเรียกว่าเด็กซีพี (Cerebral Palsy : CP) ร้อยละ 5 เด็กกลุ่มนี้ร้อยละ 50-75 มีปัญหานอนหลับยาก เนื่องจากกล้ามเนื้อขาหดเกร็งบ่อยๆ เกิดจากสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวถูกทำลาย กรมจึงได้มอบหมายให้สถาบันฯ ศึกษาวิจัยภูมิปัญญาการนวดไทยในการลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อในเด็กที่สมองพิการปี 2559-2560 ผลวิจัยพบว่า การนวดแผนไทยร่วมกับการรักษาด้วยยาคลายกล้ามเนื้อเกร็งสามารถลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อขาทั้ง 2 ข้างของเด็กซีพีลงถึงร้อยละ 41-77 ให้ผลสูงกว่าเด็กซีพีที่รักษาด้วยยาคลายกล้ามเนื้อเกร็งอย่างเดียว 2-5 เท่าตัว เด็กหลับได้ง่ายขึ้นเอื้อต่อประสิทธิภาพการดูแลดีขึ้น และไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ เบื้องต้นนี้ได้เน้นขยายผลใช้ในกลุ่มผู้ปกครองเด็กก่อน เพื่อใช้ดูแลเด็กที่บ้าน นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบายให้ศึกษาวิจัยการนวดไทยกับเด็กออทิสติก และเด็กกลุ่มอาการดาวน์

ด้าน พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า งานวิจัยได้พัฒนาการนวดแบบกดจุดตามมาตรฐานวิชาการมีทั้งหมด 15 ท่า แตกต่างตามความรุนแรงโรคและตามอายุ หากผู้ปกครองที่มีลูกหรือมีผู้ใหญ่ที่พิการจากโรคซีพี และต้องการรับบริการ โทร.ขอรับคำปรึกษาได้ที่โทร. 0-5390-8300 ต่อ 73187.

กรมสุขภาพจิตได้เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานพยาบาลที่อยู่ในสังกัด 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการผู้ป่วยจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมทั้งศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของการนวดต่างๆ... 8 ม.ค. 2561 01:11 8 ม.ค. 2561 02:59 ไทยรัฐ