วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘องอาจ’ ชี้ รู้ทันเกมสืบทอดอำนาจ ‘บิ๊กตู่’ ไม่ปิดทางเป็นนายกฯ คนนอก

‘องอาจ’รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บอกการประกาศแนวทางการเมือง และไม่ปิดทางเป็นนายกฯ คนนอกของบิ๊กตู่  ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย ชี้น่าจะผ่านการกลั่นกรองเตรียมการมาอย่างดี เดินยุทธวิธีตามยุทธศาสตร์สืบทอดอำนาจ

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2561 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประกาศตัวเป็นนักการเมืองที่มาจากทหาร และไม่ปิดทางตัวเองในการเป็นนายกฯ คนนอก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ว่าไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย เพราะการประกาศแนวทางการเมืองของนายกฯ ครั้งนี้ น่าจะผ่านการกลั่นกรองเตรียมการมาแล้วเป็นอย่างดี ดำเนินการทางยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามยุทธศาสตร์สืบทอดอำนาจ ที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่หลังการปฏิวัติรัฐประหารจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ตามแผนการหลักๆ ผ่านแม่น้ำ 5 สาย ที่แต่งตั้งโดยหัวหน้า คสช.

โดยให้ กรธ.จัดทำรัฐธรรมนูญ ที่เอื้ออำนวยต่อการสืบทอดอำนาจให้มี ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้ง 250 คน เลือกนายกฯ ได้ และให้ที่ประชุมรัฐสภาสามารถเลือกนายกฯ คนนอก ที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนได้ ยังมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอีกหลายมาตราที่สนับสนุนการทำงานหลังจากสืบทอดอำนาจ การจัดทำ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญอีก 10 ฉบับ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระ และการเลือกตั้ง ที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจ แม้กฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมือง ประกาศใช้แล้วก็ไม่ยกเลิกคำสั่ง คสช. ทำให้พรรคการเมืองไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ จากนั้นก็ใช้ ม. 44 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาสาระของกฎหมายพรรคการเมืองรีเซต สมาชิกพรรค
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกระบวนการนำไปสู่การสืบทอดอำนาจ 


เตือนหนทางลุแก่อำนาจไม่โรยด้วยกุหลาบ นายองอาจ กล่าวต่อว่า การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สอดรับการสืบทอดอำนาจหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การตั้งคำถามประเด็นการเมืองให้ประชาชนตอบ การลงพื้นที่ที่มีความถี่สูง มีการอัดฉีดเม็ดเงินในโครงการต่างๆ เครือข่ายของผู้มีอำนาจหลายฝ่ายได้เดินสาย ขยายฐานรวบรวม นักการเมือง พรรคการเมือง การจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ เพื่อเป็นฐานรองรับการเข้าสู่อำนาจตามยุทธศาสตร์สืบทอดอำนาจ เชื่อว่านับจากนี้เป็นต้นไป อาจมีการใช้ ม.44 และใช้อำนาจต่างๆ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรค ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมาย แต่การจะดำเนินการไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งคือ การใช้อำนาจในช่วงหนึ่งปีกว่ากว่าๆ หลังจากนี้ไปจะต้องพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่านายกฯ และรัฐบาล บริวารแวดล้อมทำเพื่อส่วนรวม แต่ถ้าใช้อำนาจเพื่อตนเอง และพวกพ้องปล่อยให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ หนทางแห่งการสืบทอดอำนาจก็อาจจะไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปตามใจปรารถนาก็ได้ 
‘องอาจ’รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บอกการประกาศแนวทางการเมือง และไม่ปิดทางเป็นนายกฯ คนนอกของบิ๊กตู่ ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย ชี้น่าจะผ่านการกลั่นกรองเตรียมการมาอย่างดี เดินยุทธวิธีตามยุทธศาสตร์สืบทอดอำนาจ 7 ม.ค. 2561 14:49 7 ม.ค. 2561 15:35 ไทยรัฐ